Minulé projekty

(Uspořádáno podle času konce projektu, novější dříve)

2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018

2023

 • iKAP II – Inovace ve vzdělávání, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Hlavním městem Praha, program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavní řešitel: Doc. Lenka Lhotská. Doba řešení: 06/2021 – 11/2023.
 • Enjoyable Neuro Inspect, CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002288. Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a spolufinancován Evropskou unií. Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT: Doc. Lenka Lhotská. Doba řešení: 10/2021 – 09/2023.
 • AI&Reasoning: Artificial Intelligence and Reasoning / Umělá inteligence a uvažování. Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000466, spolufinancovaný EU, výzva Excellent Research Teams within the Operational Programme Research, Development, and Education a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědný řešitel: Josef Urban. Od června 2017 do června 2023.
 • R4I: Robotics for Industry 4.0 / Robotika pro Průmysl 4.0. Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000470, spolufinancovaný EU, výzva Excellent Research Teams within the Operational Programme Research, Development, and Education a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědný řešitel: Robert Babuška. Doba řešení: 06/2017 – 06/2023.
 • IMPACTIntelligent Machine Perception / Inteligentní strojové vnímání. Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/ 0000468, spolufinancovaný EU, výzva Excellent Research Teams within the Operational Programme Research, Development, and Education a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědný řešitel: Josef Šivic. Doba řešení: 06/2017 – 06/2023.
 • DIH World – Accelerating deployment and matureness of DIHs for the benefit of Digitisation of European SMEs, projekt č. 952176 financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-DT-ICT-03-2020-I4MS (fáze 4). Hlavní řešitel Ing. Jaroslav Lískovec. Doba řešení: Červenec 2020 – červen 2023.
 • TEPLATOR: Návrh systému řízení reaktivity. Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024791, spolufinancovaný EU v rámci programu OP PIK, výzva Aplikace. Koordinován VVV Most spol. s r.o. Zodpovědný řešitel za CIIRC ČVUT: doc. Radek Škoda. Doba řešení: leden 2021 – květen 2023.
 • Sabris: Software pro řízení výroby v kontextu Industry 4.0. Financováno Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (OP PIK), reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024630. Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT: Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D.. Doba řešení: Leden 2021 – květen 2023.
 • DISTINCT: Dementia: Intersectorial Strategy for Training and Innovation Network for Current Technology, projekt č. 813196, financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-MSCA-ITN-2018. Hlavní řešitel: prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. Květen 2019 – duben 2023.
 • Klastr 4.0 – Metodologie systémové integrace. Projekt č. EF16_026/0008432 je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v rámci programu OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU. Hlavní řešitel Ing. Pavel Burget, Ph.D.  Doba řešení: Červenec 2018 – leden 2023.

2022

 • NCK KUI: Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence. Financován Technologickou agenturou ČR, projekt č. TN01000024. Zodpovědný řešitel Vladimír Mařík, CIIRC ČVUT. Leden 2019 – prosinec 2022.
 • DIH4CPS: Fostering DIHs for Embedding Interoperability in Cyber – Physical Systems of European SMEs, projekt č. 872548, financováno Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020. Leden 2020 – prosinec 2022. Sub-projekty: COGNINTEL, financováno DIH4CPS, Horizon 2020. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář.
 • Mobility na ČVUT – VTA: Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných ČVUT.  Projekt reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980 je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v rámci programu OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU. Hlavní řešitel doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Doba řešení: Červen 2020 – prosinec 2022.
 • INAFYM: Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta. Projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766, spolufinancován EU a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Výzkum, Vývoj a vzdělávání. Zodpovědný řešitel Ivan Štekl z Ústavu technické a experimentální fyziky, vedoucí týmu CIIRC Daniel Seifert. Doba řešení: Září 2017 – říjen 2022.
 • ARtwin: An AR cloud and digital twins solution for industry and construction 4.0, projekt č. 856994, financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-ICT-2018-3. Hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. Doba řešení: Říjen 2019 – září 2022.

EIT Manufacturing subprojekty z roku 2022:

  1. Confacts: Multi-layer Connected Factories with hybrid conventional and digital components. projekt číslo: 22247. Hlavní řešitel: Ing. Pavel Burget, Ph.D.
  2. Demo4Green, Green Manufacturing: Demonstrating technologies to fight Climate Change, projekt č. 22107. Hlavní řešitel: Ing. Pavel Burget, Ph.D.
  3. AMazED, Demand-driven additive manufacturing upskilling in RIS countries, projekt č. 22121. Hlavní řešitel: Ing. Pavel Burget, Ph.D.
  4. RIEMANN II, ROS-based Education of Advanced Motion Planning and Control II, projekt č. 23517. Hlavní řešitel: Dr. Libor Přeučil
  5. SmartDIGI, Smart Educational Framework for DIGItalization, projekt č. 22240. Hlavní řešitel: Dr. Petr Kolář
  6. FactoRIS II, Learning Factories for Digital Transformation of SMEs II, projekt č. 22247. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář
  7. TXR – ATG, Telemotive Xtended Reality – Augmented Training and Guidance
  8. RIEMANN, ROS-based Education of Advanced Motion Planning and Control, projekt č. 22235. Hlavní řešitel: Dr. Libor Přeučil
  9. EIT Manufactring RIS Hubs, projekt č. 21282, financováno EIT Manufacturing, Horizon 2020. Hlavní řešitel: Petr Šamánek. Funding possibilities overview in Czechia.
 • PowerATP: Zlepšování automatických dokazovačů vět pomocí strojového učení. Financováno Grantovou agenturou ČR, projekt č. 20-06390Y (JUNIOR grant). Zodpovědný řešitel Martin Suda, CIIRC ČVUT. Doba řešení: Leden 2020 – prosinec 2022.
 • Dflex: Ověření využitelnosti agregace flexibility s využitím řízení strany spotřeby pro potřeby regulace elektrizační soustavy. Financováno  Technologickou agenturou ČR, projekt č. TK02010049 (program THÉTA). Koordinováno firmou ČEPS, a.s. Zodpovědný řešitel na ČVUT CIIRC  David Mamula. Doba řešení: Srpen 2019 – prosinec 2022.
 • CSI-COP: Citizen Scientists Investigating Cookies and App GDPR compliance, projekt č. 873169, financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-SwafS-2019-1. Hlavní řešitel: prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. Leden 2020 – červen 2022.
 • Projekt Stavebnictví 4.0 – inovativní technologie, automatizace a robotizace stavební výroby (reg. č. DOT/53/03/001965/2022) vznikl za podpory Hlavního města Praha a ESIF (ERDF) – OP VVV. Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT: Michal Mára. Leden 2022 – květen 2022.
 • DC microgrid: Flexibilní AC/DC mikrogrid pro bytové domy. Financováno  Technologickou agenturou ČR, projekt č. TK02020005 (program THÉTA). Koordinováno firmou Eaton Elektrotechnika s.r.o. Zodpovědný řešitel na ČVUT CIIRC  Petr Kadera. Doba řešení: květen 2019 – duben 2022.

2021

 • EIT HEI Initiative: Tandem+: Transformation, Acceleration, Networking, Development, Entrepreneurial Education and Mentoring+, spolufinancováno EU a EIT: EIT Mobility, EIT RawMaterials, EIT Manufacturing. Hlavní řešitel v rámci CIIRC CTU: Petr Šamánek. První fáze: červenec 2021 – prosinec 2021.
 • Mezinárodní mobility na ČVUT: Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT. Projekt č. EF16_027/0008465 je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v rámci programu OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU. Hlavní řešitel Ing. Pavel Burget, Ph.D. Doba řešení: Únor 2018 – prosinec 2021.
 • Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů nebo seniorek (HUMR). Placeno Technologickou agenturou ČR, projekt TJ01000470. Koordinován Masarykovou univerzitou, Fakultou sociálních studií, koordinátorka  Lucie Vidovicová. Zodpovědný řešitel na ČVUT Michal Vavrečka. Doba řešení: Leden 2019 – prosince 2021. YouTube kanál projektu.
 • Osobní systémy ČVUT: Koncept Praha – Osobní asistenční a zdravotnické systémy. Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 24 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. Zodpovědný řešitel: Pavel Smrž. Únor 2018 – červen 2021.
 • Technologie pro eHealth na ČVUT: Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 24 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. Zodpovědný řešitel: Jan Mužík a Pavel Smrčka. Doba řešení: leden 2019 – červen 2021.

EIT Manufacturing subprojekty z roku 2021:

  1. EIT Manufactring RIS Hubs, projekt č. 21282, financováno EIT Manufacturing, Horizon 2020. Hlavní řešitel: Petr Šamánek. Funding possibilities overview in Czechia.
  2. AIMS2, projekt č. 21039, financováno EIT Manufacturing, Evropská unie. Hlavní řešitel: Ing. Václav Jirkovský, Ph.D.
  3. M-NEST-2, projekt č. 21215, financováno EIT Manufacturing, Evropská unie. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář.
  4. ManuLearn II, projekt č. 21166, financováno EIT Manufacturing, Evropská unie. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář.
  5. RIS I40 Hub, projekt č. 21094, financováno EIT Manufacturing, Evropská unie. Hlavní řešitel: Ing. Jaroslav Lískovec
  6. Start for Future. financováno EIT Manufacturing, Evropská unie.

2020

 • AI4REASON: Artificial Intelligence for Large-Scale Computer-Assisted Reasoning (Umělá inteligence rozsáhlé počítačem podporované usuzování).  ERC – Consolidator Grant 649043. Projekt financovaný Evropskou unií v rámci European Research Council (ERC) programu Horizont 2020. Zodpovědný řešitel: Josef Urban. Od září 2015 do října 2020 (5 let).

 • SafeLog: Safe human-robot interaction in logistic applications for highly flexible warehouses. Projekt 688117 financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020 – ICT. Odpovědný řešitel prof. Hein Björn, Karlsruhe Institute of Technology, Germany, odpovědný řešitel na ČVUT Libor Přeučil. Od ledna 2016 do června 2020.

 • KassandraMnohokamerový bezpečnostní skener podvozků vozidel. Projekt č. VI20172020080 je řešen ve spolupráci s firmou VOP CZ, s.p. za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR (VI2VS/651). Zodpovědný řešitel na ČVUT: Libor Přeučil. Od ledna 2017 do dubna 2020.

EIT Manufacturing subprojekty z roku 2020:

2019

 • Smart CameraDohledové centrum nové generace. Projekt (VI20172019082) je řešen ve spolupráci s firmou CertiCon a.s. a za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR. Zodpovědný řešitel na ČVUT: Václav Hlaváč. Od ledna 2017 – prosince 2019.
 • UP-DriveAutomated Urban Parking and Driving (Automatické parkování a řízení ve městě) . Projekt 688652 financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizont 2020. Koordinátor Wojciech Derendarz, Volkswagen Research, Wolfsburg, Germany. Zodpovědný řešitel na ČVUT Václav Hlaváč. Od ledna  2016 do prosince 2019 (4 roky).
 • VRR44: Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze. Projekt reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539 je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v rámci programu OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU. Hlavní řešitel Mgr. Ondřej Velek, Ph.D. Leden 2018-říjen 2019.
 • CAKCentrum aplikované kybernetiky. Zodpovědný řešitel Vladimír Kučera. Konsorcium projektu sestává ze 4 veřejných vysokých škol a 11 malých, středních a velkých podniků. CAK běží pod několika různými granty od roku 2001. Nynější TAČR grant TE01020197 běží od ledna 2012 do prosince 2019 (8 let).
 • ImitRob: Imitační učení průmyslových robotů s využitím jazyka. Financováno Technologickou agenturou ČR, projekt č. TJ01000470 (Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA). Zodpovědný řešitel Karla Štěpánová, CIIRC ČVUT. Od října 2017 do září 2019.
 • NaoSkinAutomatická kalibrace robotů a bezpečná fyzická interakce s člověkem inspirovaná reprezentacemi těla v mozku primátů. Financováno Grantovou agenturou ČR, projekt 17-15697Y. Zodpovědný řešitel Matěj Hoffmann, FEL ČVUT. Člen týmu za CIIRC Karla Štěpánová. Od února 2017 do prosince 2019.
 • DIGICORDecentralised Agile Coordination Across Supply Chains. Projekt 723336 financovaný Evropskou komisí, v programu Horizon 2020-IND-CE. Koordinátor: Airbus Defence & Space GmbH (Germany). Zodpovědný řešitel na ČVUT Vladimír Mařík. Od října 2016 do září 2019 (3 roky).
 • FLOPPTovárna budoucnosti – Flexibilní, optimalizované a sledovatelné produkční systémy. Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004688, spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je návrh, implementace a zhodnocení nových integrovaných počítačových technologií a architektur, které umožní realizaci pružného, energeticky úsporného produkčního systému pro malé a střední podniky. Hlavní příjemce: Eaton Elektrotechnika s.r.o. Zodpovědný řešitel ČVUT: Antonín Novák. Od ledna 2016 do září 2019.
 • KONPOLARobotické pracoviště pro kontrolu povrchu členitých lakovaných dílů v průmyslové výrobě. Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004939, je spolufinancován Evropskou unií v programu OPPIK (Operační program Podnikání a inovace). Hlavní příjemce: FCC průmyslové systémy s.r.o. Zodpovědný řešitel Otto Havle. Zodpovědný řešite na ČVUT: Václav Hlaváč. Od října 2016 do září 2019.
 • LADIO: Project: Live Action Data Input/Output. EU H2020 No. 731970 Project. Zodpovědný řešitel: Tomáš Pajdla. Od ledna 2018 – do července 2019.

2018 a dřívější

 • TDS: Kompenzátory s dopravním zpožděním pro flexibilní systémy. Financováno Grantovou agenturou ČR, GA16-173985. Řešitel projektu Vladimír Kučera. Od ledna 2016 do prosince 2018 (3 roky).
 • RICAIP: Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production, Projekt 763559 financovaný Evropskou komisí, v programu Horizon 2020 WIDESPREAD-04-2017-Teaming Phase1, Koordinátor: ČVUT-CIIRC (ČR). Zodpovědný řešitel: prof.  Vladimír Mařík. Od září 2017 do srpna 2018 (1 rok).
 • RadioRoSoRadioactive Waste Robotic Sorter. Experiment placený Evropsko komisí, FP7 project European Coordination Hub for Open Robotics Development (ECHORD++, No. 601116). Zodpovědný řešitel na ČVUT Václav Hlaváč. Od září 2016 do února 2018 (18 měsíců).
 • EERA_CZUmožňuje účast českých výzkumných organizací v European Energy Research Alliance (EERA). Projekt LE 15024 programu EUPRO II. Koordinátor Naděžda Witzanyová, Centrum výzkumu Řež s.r.o. Zodpovědný řešitel na ČVUT Petr Kadera. Od ledna 2016 do prosince 2017 (2 roky).

 • SeLeCtStructures, Learning, Cognition (struktury, učení, kognice). Financováno Grantovou agenturou ČR, projekt 15-04960S. Zodpovědná řešitelka Iveta Mrázová, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Tým ČVUT v projektu vede Václav Hlaváč. Od ledna 2015 do prosince 2017 (3 roky).

 • TRADRLong-Term Human-Robot Teaming for Robot Assisted Disaster Response(Dlouhodobá týmová spolupráce mezi člověkem a roboty pro záchránáře v případě neštěstí s podporou robotů). Projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu FP7- ICT: Cognitive systems, interaction, robotics. Integrovaný projekt No. 609763. Zodpovědná řešitelka Ivana Kruijff-Korbayová, DFKI Saarbrücken, Germany. Zodpovědný řešitel na ČVUT Václav Hlaváč. Projekt je pokračováním projektu NIFTi. Od listopadu 2013 do prosince 2017 (4 roky).

 • Smart Nest Box: Společný projekt s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU), Fakultou životního prostředí. Nyní placeno interním projektem ČZU. Zodpovědná řešitelka: Markéta Zárybnická. Zodpovědný řešitel na ČVUT Václav Hlaváč. Na ČVUT nyní není formální grant, který by projekt podporoval. Doba řešení: od září 2014 do prosince 2017.