Minulé projekty

(Uspořádáno podle času konce projektu, novější dříve)

 • Projekt Stavebnictví 4.0 – inovativní technologie, automatizace a robotizace stavební výroby (reg. č. DOT/53/03/001965/2022) vznikl za podpory Hlavního města Praha a ESIF (ERDF) – OP VVV. Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT: Michal Mára. Leden 2022 – květen 2022.
 • Osobní systémy ČVUT: Koncept Praha – Osobní asistenční a zdravotnické systémy. Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 24 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. Zodpovědný řešitel: Pavel Smrž. Únor 2018 – červen 2021.
 • EIT Manufacturing – projekty 01/2022 – 12/2022:
  • ConFacts: Multi-layer Connected Factories with hybrid conventional and digital components
  • Demo4Green: Green Manufacturing: Demonstrating technologies to fight Climate Change
  • AMazED: Demand-driven additive manufacturing upskilling in RIS countries
  • RIEMANN: ROS-based Education of Advanced Motion Planning and Control
  • SmartDIGI: Smart Educational Framework for DIGItalization
  • FactoRIS II: Learning Factories for Digital Transformation of SMEs II
 • EIT Manufacturing:
  • Projekty 01/2021 – 12/2021:
  • EIT Manufactring RIS Hubs, projekt č. 20174, financováno EIT Manufacturing, Horizon 2020. Hlavní řešitel: Petr Šamánek. Funding possibilities overview in Czechia.
  • AIMS2, projekt č. 21039, financováno EIT Manufacturing, Evropská unie. Hlavní řešitel: Ing. Václav Jirkovský, Ph.D.
  • M-NEST-2, projekt č. 21215, financováno EIT Manufacturing, Evropská unie. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář.
  • ManuLearn II, projekt č. 21166, financováno EIT Manufacturing, Evropská unie. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář.
  • RIS I40 Hub, projekt č. 21094, financováno EIT Manufacturing, Evropská unie. Hlavní řešitel: Ing. Jaroslav Lískovec
  • Start for Future financováno EIT Manufacturing, Evropská unie.
  • Projekty 01/2020 – 12/2020:
  • DigTrafoRis – Digitální transformace v RIS zemích, projekt č. 20173, financováno EIT Manufacturing, Horizon 2020. Hlavní řešitel: Ing. Jaroslav Lískovec.
  • LIFT Europe, projekt č. 20078, financováno EIT Manufacturing, Horizon 2020. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář.
  • M-NEST-RIS, projekt č. 20039, financováno EIT Manufacturing, Horizon 2020. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář.
  • ManuLearn, projekt č. 20136, financováno EIT Manufacturing, Horizon 2020. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář.
 • AI4REASON: Artificial Intelligence for Large-Scale Computer-Assisted Reasoning (Umělá inteligence rozsáhlé počítačem podporované usuzování).  ERC – Consolidator Grant 649043. Projekt financovaný Evropskou unií v rámci European Research Council (ERC) programu Horizont 2020. Zodpovědný řešitel: Josef Urban. Od září 2015 do října 2020 (5 let).

 • SafeLog: Safe human-robot interaction in logistic applications for highly flexible warehouses. Projekt 688117 financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020 – ICT. Odpovědný řešitel prof. Hein Björn, Karlsruhe Institute of Technology, Germany, odpovědný řešitel na ČVUT Libor Přeučil. Od ledna 2016 do června 2020.

 • KassandraMnohokamerový bezpečnostní skener podvozků vozidel. Projekt č. VI20172020080 je řešen ve spolupráci s firmou VOP CZ, s.p. za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR (VI2VS/651). Zodpovědný řešitel na ČVUT: Libor Přeučil. Od ledna 2017 do dubna 2020.

 • NaoSkinAutomatická kalibrace robotů a bezpečná fyzická interakce s člověkem inspirovaná reprezentacemi těla v mozku primátů. Financováno Grantovou agenturou ČR, projekt 17-15697Y. Zodpovědný řešitel Matěj Hoffmann, FEL ČVUT. Člen týmu za CIIRC Karla Štěpánová. Od února 2017 do prosince 2019.
 • Smart CameraDohledové centrum nové generace. Projekt (VI20172019082) je řešen ve spolupráci s firmou CertiCon a.s. a za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR. Zodpovědný řešitel na ČVUT: Václav Hlaváč. Od ledna 2017 – prosince 2019.
 • UP-DriveAutomated Urban Parking and Driving (Automatické parkování a řízení ve městě) . Projekt 688652 financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizont 2020. Koordinátor Wojciech Derendarz, Volkswagen Research, Wolfsburg, Germany. Zodpovědný řešitel na ČVUT Václav Hlaváč. Od ledna  2016 do prosince 2019 (4 roky).
 • VRR44: Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze. Projekt reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539 je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v rámci programu OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU. Hlavní řešitel Mgr. Ondřej Velek, Ph.D. Leden 2018-říjen 2019.
 • CAKCentrum aplikované kybernetiky. Zodpovědný řešitel Vladimír Kučera. Konsorcium projektu sestává ze 4 veřejných vysokých škol a 11 malých, středních a velkých podniků. CAK běží pod několika různými granty od roku 2001. Nynější TAČR grant TE01020197 běží od ledna 2012 do prosince 2019 (8 let).
 • ImitRob: Imitační učení průmyslových robotů s využitím jazyka. Financováno Technologickou agenturou ČR, projekt č. TJ01000470 (Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA). Zodpovědný řešitel Karla Štěpánová, CIIRC ČVUT. Od října 2017 do září 2019.
 • DIGICORDecentralised Agile Coordination Across Supply Chains. Projekt 723336 financovaný Evropskou komisí, v programu Horizon 2020-IND-CE. Koordinátor: Airbus Defence & Space GmbH (Germany). Zodpovědný řešitel na ČVUT Vladimír Mařík. Od října 2016 do září 2019 (3 roky).
 • FLOPPTovárna budoucnosti – Flexibilní, optimalizované a sledovatelné produkční systémy. Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004688, spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je návrh, implementace a zhodnocení nových integrovaných počítačových technologií a architektur, které umožní realizaci pružného, energeticky úsporného produkčního systému pro malé a střední podniky. Hlavní příjemce: Eaton Elektrotechnika s.r.o. Zodpovědný řešitel ČVUT: Antonín Novák. Od ledna 2016 do září 2019.
 • KONPOLARobotické pracoviště pro kontrolu povrchu členitých lakovaných dílů v průmyslové výrobě. Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004939, je spolufinancován Evropskou unií v programu OPPIK (Operační program Podnikání a inovace). Hlavní příjemce: FCC průmyslové systémy s.r.o. Zodpovědný řešitel Otto Havle. Zodpovědný řešite na ČVUT: Václav Hlaváč. Od října 2016 do září 2019.
 • LADIO: Project: Live Action Data Input/Output. EU H2020 No. 731970 Project. Zodpovědný řešitel: Tomáš Pajdla. Od ledna 2018 – do července 2019.
 • TDS: Kompenzátory s dopravním zpožděním pro flexibilní systémy. Financováno Grantovou agenturou ČR, GA16-173985. Řešitel projektu Vladimír Kučera. Od ledna 2016 do prosince 2018 (3 roky).
 • RICAIP: Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production, Projekt 763559 financovaný Evropskou komisí, v programu Horizon 2020 WIDESPREAD-04-2017-Teaming Phase1, Koordinátor: ČVUT-CIIRC (ČR). Zodpovědný řešitel: prof.  Vladimír Mařík. Od září 2017 do srpna 2018 (1 rok).
 • RadioRoSoRadioactive Waste Robotic Sorter. Experiment placený Evropsko komisí, FP7 project European Coordination Hub for Open Robotics Development (ECHORD++, No. 601116). Zodpovědný řešitel na ČVUT Václav Hlaváč. Od září 2016 do února 2018 (18 měsíců).
 • EERA_CZUmožňuje účast českých výzkumných organizací v European Energy Research Alliance (EERA). Projekt LE 15024 programu EUPRO II. Koordinátor Naděžda Witzanyová, Centrum výzkumu Řež s.r.o. Zodpovědný řešitel na ČVUT Petr Kadera. Od ledna 2016 do prosince 2017 (2 roky).

 • SeLeCtStructures, Learning, Cognition (struktury, učení, kognice). Financováno Grantovou agenturou ČR, projekt 15-04960S. Zodpovědná řešitelka Iveta Mrázová, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Tým ČVUT v projektu vede Václav Hlaváč. Od ledna 2015 do prosince 2017 (3 roky).

 • TRADRLong-Term Human-Robot Teaming for Robot Assisted Disaster Response(Dlouhodobá týmová spolupráce mezi člověkem a roboty pro záchránáře v případě neštěstí s podporou robotů). Projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu FP7- ICT: Cognitive systems, interaction, robotics. Integrovaný projekt No. 609763. Zodpovědná řešitelka Ivana Kruijff-Korbayová, DFKI Saarbrücken, Germany. Zodpovědný řešitel na ČVUT Václav Hlaváč. Projekt je pokračováním projektu NIFTi. Od listopadu 2013 do prosince 2017 (4 roky).