EIT Manufacturing RIS Hubs

Název projektu: EIT Manufacturing RIS Hubs
Reg. číslo: 20174
Podpora: EIT Manufacturing – Evropská unie
Doba řešení: 01/2020 – 12/2021 (24 měsíců)
Rozpočet: Celkový: 768 278 €
ČVUT: 68 900 €
Hlavní řešitel za CIIRC: Petr Šamánek
Koordinátor: Laboratory for Manufacturing Systems and Automation
University of Patras
Další účastníci: EIT Manufacturing
Laboratory for Manufacturing Systems and Automation, University of Patras
Czech Technical University in Prague
INESC-TEC Institute for Systems and Computer Engineering
LINPRA
Slovak University of Technology in Bratislava
University of Tartu

Anotace:

V rámci projektu budou zřízena a provozována centra EIT Manufacturing v zemích tzv. regionálního inovačního schématu (RIS), mezi které se řadí také Česká republika. Cílem je vytvořit „EIT Manufacturing hub“ ve vybraných zemích, tedy jednotná kontaktní místa, která budou podporovat zapojení lokálních firem i vědecké komunity do EIT Manufacturing, zvyšovat povědomí o náplni EIT Manufacturing a získávat podporu regionálních/národních institucí.

EIT Manufacturing huby budou sloužit jako kontaktní místa pro obousměrné šíření povědomí o probíhajících aktivitách mezi EIT Manufacturing a lokálním ekosystémem firem i akademických institucí, přičemž bude současně implementován přenos know-how (pro start-upy, tzv. scale-ups, Original Equipment Manufacturers – OEMs).

Činnost hubů je velmi efektivním nástrojem k rozšíření členské základny EIT Manufacturing s ohledem na rozvoj schopností, technologií a dovedností zapojených partnerů.

EIT Manufacturing Hub v České republice provedl konkrétní přehled možností financování se zaměřením na relevantní národní a regionální možnosti: „ Funding possibilities overview in Czechia“.

České stránky EIT Manufacturing Hub najdete zde.