EIT Manufacturing

Název: EIT Manufacturing
Webová stránka: eitmanufacturing.eu
Twitter: twitter.com/EITManufactur
LinkedIn: linkedin.com/company/eit-manufacturing/
Facebook: facebook.com/EIT-Manufacturing
CIIRC zapojen od: 2018 (tj. od začátku)
Role CIIRC: Člen
Kontaktní email: eitmanufacturing@ciirc.cvut.cz
CIIRC kontaktní osoby: Petr Šamánek – hlavní kontakt pro ČVUT
Petr Kolář – hlavní kontakt pro FS ČVUT

Eva Doležalová – komunikace

EIT Manufacturing

Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl zřízen Evropskou unií v roce 2008 a má dedikovány prostředky na rozvoj podnikání, vzdělávání a výzkum přímo v rámci rámcového programu EU Horizon 2020. Celé EIT v současnosti sdružuje více než 1 000 partnerů v celkem osmi sektorově zaměřených společenstvích. Jedním z nich je od roku 2018 i EIT Manufacturing, které se zaměřuje na podporu inovací v evropské výrobní sféře, a má za cíl zvýšit její globální konkurenceschopnost, udržitelnost a produktivitu. EIT Manufacturing poskytuje kromě přímých projektových příležitostí také různorodé možnosti pro rozvíjení intenzivní mezinárodní spolupráce. EIT Manufacturing vytváří inovační komunitu a buduje síť ekosystémů, která zájemcům umožňuje získat dovednosti a najít příležitosti k interakci; a kde jsou nositelé inovací schopni zaujmout investory.

Základní informace o EIT Manufacturing (pouze v Aj) zde.

Jádro konsorcia EIT Manufacturing se rozrostlo z původních pěti desítek subjektů na současných 60 ze 17 evropských zemí. ČVUT se do EIT Manufacturing zapojilo jako jediný plný člen z ČR prostřednictvím dvou svých součástí – Fakulty strojní (FS ČVUT) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT). Tato dvě pracoviště realizují ve spolupráci s evropskými partnery další projekty, zpravidla roční, v oblasti přenosu digitálních znalostí v Průmyslu 4.0, výukových aktivit pro zvyšování kvalifikace pro práci s pokročilými výrobními technologiemi, ale například i digitální transformace firem.

EIT Manufacturing Hub v České republice

Od roku 2020 ČVUT vystupuje jako EIT Manufacturing Hub pro Českou republiku. EIT Manufacturing Hub si klade za cíl rozvoj národního inovačního ekosystému zaměřeného na výrobu. České univerzity, výzkumná pracoviště, výrobní podniky i startupy se díky činnosti hubu mohou snáze zapojit do projektů zaštítěných EIT Manufacturing. ČVUT propojuje tyto subjekty přes networkingové a vzdělávací akce do integračního znalostního trojúhelníku pro lepší sdílení dobré praxe z výzkumu, podnikání a vysokoškolského vzdělávání.

Zapojená pracoviště ČVUT:

Testbed pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT     |  www.ciirc.cvut.cz |

  • Unikátní výzkumná infrastruktura pro vývoj a testování inovativních řešení jako ve skutečné výrobě

Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP40)            |  www.ncp40.cz |  

  • Otevřená platforma pro osvětu Průmyslu 4.0
  • Propojování stakeholderů z akademické sféry, průmyslu, profesních organizací i veřejné správy.
  • Networking, pořádání odborných akcí a seminářů
  • Poskytování poradenství pro digitalizaci firem

Fakulta strojní ČVUT  (FS ČVUT)              |  fs.cvut.cz

  • Zapojení do vzdělávacích kurzů a programů pro studenty i pro českou a evropskou průmyslovou komunitu.

Stručné představení CIIRC ČVUT jako EIT Manufacturing Hubu pro ČR ve videu:

Nebo také v dokumentu ke stažení:

Služby CIIRC ČVUT jako EIT Manufacturing Hub pro ČR (PDF)

Jak CIIRC ČVUT, tak i FS ČVUT jsou zapojeni do programů v rámci projektu EIT HEI Innitiative: Tandem+

Projekty v roce 2021:

Akronym Název projektu Zapojení ČVUT
AIMS2 AI for Manufacturing SMEs and Students CIIRC
M-NEST-2 Network for Empowering People in Added-Value Manufacturing Systems and Technologies CIIRC
ManuLearn II Learning through manufacturing challenges II CIIRC
RIS I40 Hub RIS Industry 4.0 Hubs CIIRC
SEEN for Lightweighting Simulation Enhanced/Enabled Nuggets for Learning and Mastering Manufacturing for Lightweighting FS
ShapiNG II Shaping the Next Generation of manufacturing professionals FS
YML – TWO Young Manufacturing Leaders – Talented Workforce for an Open society FS

Projekty v roce 2020:

Akronym Název projektu Zapojení ČVUT
DigTrafoRis Digital Transformation in RIS CIIRC
DSL EIT labelled PhD FS
EIT M RIS Hubs EIT Manufacturing RIS Hubs CIIRC
LIFT Europe PanEuropean Network of Learning Factories CIIRC
M-NEST-RIS Network for Empowering People in Added-Value Manufacturing Systems and Technologies CIIRC
Mach4.0 Learning Factory for implementation Industry 4.0 in Machining FS
ManuLearn Learning through manufacturing challenges FS
YML Young Manufacturing Leaders FS