RIEMANN

Název: ROS-based Education of Advanced Motion Planning and Control
Registrační číslo: 22235
Poskytovatel dotace: EIT Manufacturing – Evropská Unie
Doba řešení: 01/2022 – 12/2022
Rozpočet: Celkem: 249.693 EUR
ČVUT: 71.811 EUR
Hlavní řešitel za CIIRC: Dr. Libor Přeučil
Koordinátor: University of Tartu
Další účastníci: CTU in Prague

BIBA

COMAU

Anotace:

Cílem projektu RIEMANN je odstraňování technologických překážek, které brání využití jednotlivých robotů nebo jejich flotil v průmyslovém prostředí.

Univerzitní studenti i profesionálové budou školeni v pokročilých konceptech autonomní robotiky, zejména ve využití existujících open-source knihoven na mobilních platformách. Pokročilé školicí materiály umožní porozumět vnitřnímu fungování robotických systémů implementovaných v robotickém operačním systému (ROS) a dalších open-source frameworcích. Díky využití základních kurzů ROS se posluchači mohou učit tempem, které vyhovuje jejich potřebám. Pravidelné hodnocení úrovně dovedností umožňuje minimalizovat čas školení a zároveň přinášet co možná nejlepší výsledky.