CIIRC členem jinde

CIIRC nebo jeho části jsou členy v jiných institucích, skupinách, atd.: