Home Týmy a laboratoře VII. BEAT Biomedicína a asistivní technologie

VII. BEAT Biomedicína a asistivní technologie

Nové lékařské přístroje, stále přesnější metody analýzy biochemických vzorků a masová dostupnost mobilních technologií a bezdrátově komunikujících senzorů nabízejí nebývalé možnosti pro získávání, snímání a uchovávání dat o fyziologických stavech a procesech člověka. Aby tato data mohla být co nejlépe využita, je nutné propojit znalosti a schopnosti odborníků z řady oblastí (elektronika, zpracování signálů, SW inženýrství, kybernetická bezpečnost, zdravotnictví) a společně hledat takové způsoby jejich získávání a využití, které přispějí k objektivizaci diagnostiky, k rozvoji personalizované medicíny či k vývoji nových nástrojů, pomůcek či postupů pro efektivní péči. Oddělení se snaží přispět k těmto cílům a zaměřuje se na návrh, rozvoj a testování nástrojů pro sběr, zpracování, efektivní interpretaci a využití příslušných komplexních dat z heterogenních zdrojů.

Vedoucí oddělení

Jméno: Olga Štěpánková
Telefon: +(420) 224 357 233
Email: olga.stepankova(at)cvut.cz