Směrnice

Vnitřní předpisy CIIRC

 • Statut CIIRC (pdf)
 • Příloha 1 – Organizační řád CIIRC (pdf)
 • Kariérní řád pro akademické pracovníky CIIRC (pdf)
 • Jednací řád Vědecké rady CIIRC (pdf)

Směrnice CIIRC

 • Jednací řád Sněmu CIIRC (pdf)
 • Jednací řád Mezinárodního sboru poradců CIIRC (bude vypracován)
 • Atestační řízení CIIRC (pdf)
 • Řád výběrového řízení CIIRC (pracovní místa) (pdf)
 • Tenure Track Systém CIIRC (pdf)
 • Periodické hodnocení zaměstnanců CIIRC (pdf); Příloha 1 (pdf) ; Příloha 2 (pdf)
  • Harmonogram hodnocení zaměstnanců CIIRC za rok 2023 (pdf)

Informace pro zaměstnance

 • Informace pro zaměstnance o obsahu pracovního poměru podle § 37 zákona č. 262/2006 Sb. (pdf)

Zřizovací dokumenty

 • Zřizovací listina CIIRC (pdf)
 • Usnesení AS ČVUT ke vzniku CIIRC (pdf)