Poslání

Posláním Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT) je zkoumat, podporovat kvalitní doktorskou a magisterskou výuku, přivádět studenty k výzkumné práci, vytvořit vědeckovýzkumnou infrastrukturu a tvůrčí otevřené akademické prostředí otevírající prostor pro vzájemně výhodnou spolupráci mezi součástmi Českého vysokého učení technického (ČVUT), ale také mezi dalšími univerzitami v Česku, v zahraničí, s Akademií věd ČR, státními orgány, průmyslovými podniky, resortním výzkumem a dalšími partnery.

CIIRC ČVUT se opírá o podporu rektora a vedení ČVUT a jejich záměr směřovat CIIRC ČVUT jako pracoviště realizující horizontální prostupnost na ČVUT. Nový institut koncentruje špičkové odborníky z ciziny i tuzemska jako zaměstnance, doktorandy, studenty, ale také spolupracovníky a poskytuje jim kvalitní pracovní prostředí a zázemí.

CIIRC ČVUT svojí činností umožňuje na jednom místě postupně vytvořit či spoluprací soustředit až dvě desítky center excelence nebo center kompetence Technologické agentury ČR. Tímto se CIIRC ČVUT může stát významným národním i mezinárodním centrem výzkumu a transferu technologií, posouvající ČVUT směrem k moderní, technické univerzitě.