Výzkum & vzdělávání

Výzkum a výuka jsou dvě hlavní činnost CIIRC. Tato část menu webu CIIRC umožňuje přístup k dosaženým výsledkům, popisu běžících i minulých projektů a další informace pro možné spolupracovníky.

Prohlédněte části příslušného menu.