FactoRISII

Název projektu: Learning Factories for Digital Transformation of SMEs
Reg. číslo: 22247
Spolufinancováno: EIT Manufacturing – Evropská unie
Webové stránky: www.factoris.digital
Doba trvání: 01/2022 – 12/2022
Rozpočet: Celkový: 250.000 EUR
Pro CIIRC ČVUT: 36.000 EUR
Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT doc. Petr Kolář
Koordinátor: STUBA – Slovak University of Technology in Bratislava
Projektoví partneři: CIIRC ČVUT v Praze
FEUP – Faculty of Engineering of the University of Porto, DIGI2 – Digital and Intelligent industry Lab, Portugal
ART-ER – Attractiveness Research Territory, Italy
UniMORE – University of Modena and Reggio Emilia, Italy
IIC – Industry Innovation Cluster, Slovakia
TU Wien – Technische Universität Wien / Vienna University of Technology

Anotace:

Projekt FactoRIS („Vzdělávací továrny pro digitální transformaci malých a středních podniků“) podporuje EIT Manufacturing v rámci regionálního inovačního programu EIT. Tento projekt získal finanční prostředky z programu Evropské unie EIT Manufacturing.

Hlavním cílem projektu FactoRIS je podpořit digitální transformaci malých a středních výrobních podniků založených na RIS v konkrétních případech, a to prostřednictvím vývoje stávajících výrobních zařízení směrem k Průmyslu 4.0. a zavádění pokročilých technologií.

Na základě rozsáhlého průzkumu výzev a potřeb zúčastněných stran v průmyslu se realizuje soubor projektů učících se továren, které jim poskytnou specializovaný digitální vzdělávací obsah i praktické zkušenosti, a to s ohledem na jejich stávající výrobní infrastrukturu.

Podněcováním kreativního myšlení a rozhodování na základě problémů si účastníci školení (současní i budoucí zaměstnanci) zlepší své myšlení a dovednosti, což v konečném důsledku podpoří dynamiku malých a středních podniků při přeměně jejich společnosti na továrnu nové generace s konkurenceschopnější, inteligentnější a udržitelnější výrobou.

FactoRIS II si klade za cíl posílit tyto cíle přes:

  • Další rozvoj stávajících výrobních zařízení směrem k I4.0 a podpora spolupráce mezi výrobci a jejich dodavateli v rámci inovativních výrobních ekosystémů;
  • Využívání hybridních (fyzických a digitálních) učících se továren k řešení technologických a organizačních aspektů digitální transformace malých a středních podniků;
  • Rozvoj a rozšiřování sítě partnerských učících se továren v zemích RIS.