EIT Manufacturing - DigTrafoRis

Název projektu: Digital Transformation in RIS
Reg. číslo: 20173
Webová stránka: eitmanufacturing.eu
Podpora: EIT Manufacturing – Evropská unie
Doba řešení: 01/2020 – 12/2020 (12 měsíců)
Rozpočet: Celkový: 766 176 €
ČVUT: 17 000 €
Zodpovědný za CIIRC: Ing. Jaroslav Lískovec
Koordinátor: Atos Austria
Ostatní partneři: Laboratory for Manufacturing Systems and Automation (LMS), University of Patras
INESC-TEC Institute for Systems and Computer Engineering
LINPRA
Intechcentras
Slovak University of Technology in Bratislava
University of Tartu

Anotace:

Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je spolupráce se společnostmi ze zemí EIT RIS za účelem podpory jejich stávajících procesů a pomoci jim stát se úspěšnějšími podniky. V zemích EIT RIS bude analyzována současná vyspělost digitalizace (např. systémy jako PLM, MES, IoT, ERP, SCM, SCADA) a koordinovány poradenské činnosti pro malé a střední podniky. Na základě těchto výsledků bude vytvořen soubor doporučení pro obdobné případové studie.

Důležitou aktivitou, na kterou byla vyčleněna většina z rozpočtu (cca 330 000 EUR), je otevřená výzva k předkládání návrhů založených na demonstracích, testování, školení, konzultacích atd. mezi výrobními malými a středními podniky v zemích EIT RIS a organizacemi nabízejícími infrastrukturu v oblasti Průmyslu 4.0 (jako jsou Digitální inovační huby – DIH – a centra kompetence).

Projekt ve spolupráci s českým SME, který uspěl v rámci otevřené výzvy:

Název projektu: TRIX-DT
Hlavní příjemce: TRIX Connections, s.r.o.
Partner: CIIRC ČVUT
Cíle: Další vývoj ochranné polomasky RP95-M pro dosažení kritických potřeb trhu a zvýšení customizace polomasky
Výsledky: Aplikace pro chytré telefony pro přizpůsobení ochranné respirátorové masky proti COVID (SMART4Custom)