M-NEST-2

Název projektu: Network for Empowering People in Added-Value Manufacturing Systems and Technologies
Registrační číslo: 21215
Poskytovatel dotace: EIT Manufacturing – Evropská unie
Doba řešení: 01/2021 – 12/2021
Rozpočet: Celkový: 296.869 €
ČVUT: 30.000 €
Hlavní řešitel za CIIRC: doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Koordinátor: Faculty of Engineering – University of Porto
Další účastníci: Laboratory for Manufacturing Systems and Automation, University of Patras
Aalto University
ČVUT
Arts et Metiers Institute of Technology
INESC-TEC Institute for Systems and Computer Engineering
Inegi
University of Applied Sciences and Arts of Souther
University of Tartu

Anotace:

M-NEST-II si klade za cíl využívat a poskytovat inovativní kurzy (např. tzv. nugety, Teaching & Learning Factory atd.), které jsou výsledkem dvou předchozích aktivit: M-NEST-I a
M-NEST-RIS.

Cíle M-NEST-II lze rozdělit na hlavní tři:

  • zahájit implementaci vzdělávacích programů založených na vzdělávacích zdrojích EIT-M zaměřených na zvyšování / zvyšování kvalifikace vedoucích pracovníků a odborníků na nové technologie výroby s přidanou hodnotou (Added Value Manufacturing – AVM);
  • zvýšit počet průmyslových organizací / účastníků zapojených do činností EIT-M;
  • vybudovat robustní a flexibilní obchodní model pro tzv. distributed factory M-NEST.