SPRING

Název: Socially Pertinent Robots in Gerontological Healthcare
Registrační číslo: 871245
Webová stránka: www.spring-h2020.eu
Poskytovatel dotace: Evropská unie, Horizont 2020
Výzva: H2020-ICT-2019-2
Doba řešení: 1/2020 – 12/2023
Rozpočet: Celkový rozpočet: 8 360 385 €
Podpora EU: 8 360 385 €
Podpora pro CIIRC ČVUT: 704 023,75 €
Hlavní řešitel za CIIRC: doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
Koordinátor: Institut national de recherche eninformatique et automatique, France
Další účastníci: Universita Degli Studi Di Trento, Italy
Czech Technical University in Prague, Czechia
Heriot-Watt University, United Kingdom
Bar Ilan University, Israel
Erm Automatismes Industriels, France
Pal Robotics Sl, Spain
Assistance Publique Hopitaux De Paris, France

Anotace:

Více informací naleznete v anglické verzi zde.

Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 871245.