RIS I40H

Název projektu: RIS Industry 4.0 Hubs
Webové stránky: https://ris-i40h.ciirc.cvut.cz/
Registrační číslo: 21094
Poskytovatel dotace: EIT Manufacturing – Evropská unie
Doba řešení: 01/2021 – 12/2021
Rozpočet: Celkový: 507.780 €
ČVUT: 40.975 €
Hlavní řešitel za CIIRC: Ing. Jaroslav Lískovec
Koordinátor: Slovak University of Technology in Bratislava
Další účastníci: Laboratory for Manufacturing Systems and Automation, University of Patras
BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH
ČVUT
Lithuanian engineering industries association LINPRA
University of Tartu
Fraunhofer
LPIAP

Anotace:

Projekt pomůže malým a středním výrobním podnikům a začínajícím podnikům ze zemí tzv. regionálního inovačního schématu (RIS) při jejich digitální transformaci v období po krizi, jejich zapojení do digitalizované výroby v dodavatelských řetězcích a také přispěje k rozvoji místních ekosystémů v zemích RIS.

V první fázi zahájí konsorcium informační kampaň a navrhne nové metody zapojení malých a středních podniků a začínajících podniků do digitální transformace.

Semináře, jimž bude předcházet otevřená výzva pro žadatele, budou organizovány v šesti zemích RIS v místních jazycích. Zapojí alespoň 15 malých a středních podniků, aby byl zajištěn interaktivní formát seminářů s možnými praktickými prezentacemi nejmodernějších řešení. Semináře budou zaznamenány a zpřístupněny online.

Poslední fáze projektu bude zaměřena na individuální koučování pro vybrané společnosti. MSP získají: 12 individuálních odborných konzultací, 6 plánů digitalizace a 18 minigrantů.