REIMANN II

Název: ROS-based Education of Advanced Motion Planning and Control
Akronym: REIMANN II
Webové stránky projektu:
Registrační číslo: 23517
Výzva: EIT Manufacturing 2nd Call for Proposals 2023
Poskytovatel dotace: Evropská unie – EIT Manufacturing
Doba řešení: 01/2023-12/2023
Hlavní řešitel za CIIRC: Dr. Libor Přeučil
Koordinátor: University of Tartu
Další účastníci: ČVUT
BIBA
COMAU
Rozpočet: Celkový rozpočet: €249,385
Podpora EU: €249,385
Z toho podpora pro CIIRC ČVUT: €73,000

 

Tento projekt je zaměřen na budování technických znalostí mezi začínajícími odborníky a experty v oblasti autonomních pozemních vozidel (AGV) a jejich využití ve výrobních podnicích, konkrétně v logistice a automatizaci skladů. Budeme vycházet z našeho předešlého projektu RIEMANN, v němž jsme se zabývali technickými a algoritmickými aspekty plánování pohybu vozidel AGV. V současném projektu rozšíříme rozsah našeho technického materiálu a zaměříme se více na využití ROS s manipulátory a koordinaci s AGV; klíčový požadavek, který nastínili nejen naši koncoví uživatelé, ale i další výrobní podniky. V rámci projektu budou uživatelé rovněž vyškoleni k implementaci algoritmů na různých platformách AGV s různou kinematickou a geometrickou strukturou. A konečně, náš projekt se bude zabývat také případy využití, kdy budou AGV spolupracovat s manipulátory; běžný případ využití ve výrobě, pro který je velmi potřebné příslušné technické know-how.