ManuLearn II

Název projektu: Learning through manufacturing challenges II
Registrační číslo: 21166
Webová stránka: manulearn.eu
Poskytovatel dotace: EIT Manufacturing – Evropská unie
Doba řešení: 01/2021 – 12/2021
Rozpočet: Celkový: 149.765 €
ČVUT: 29.000 €
Hlavní řešitel za CIIRC: doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Koordinátor: Laboratory for Manufacturing Systems and Automation, University of Patras
Další účastníci: ČVUT
Tecnalia
LINPRA
Intechcentras

Anotace:

Cílem ManuLearn II je rozvíjet v zemích tzv. regionálního inovačního schématu (RIS) vzdělávání a digitalizaci v rámci konceptu Průmyslu 4.0. ManuLearn II rozšiřuje projekt ManuLearn a zaměřuje se na posílení dopadu vzdělání v průmyslu i akademické sféře zdokonalováním tzv. měkkých dovedností a také podporuje vyvážené zastoupení mužů a žen. Díky kombinaci konceptů Teaching Factory a Learning Factory s dalšími způsoby výuky bude probíhat sdílení zkušeností z oblasti průmyslové výroby. Zvláštní důraz bude kladen na akce Teaching Factory s kvalifikovanými ženami ze společností, které pomohou motivovat mladé lidi, aby se vyhnuli genderovým stereotypům.