Cluster 4.0

 

Název: Klastr 4.0 – Metodologie systémové integrace
Registrační číslo: EF16_026/0008432
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva: 02-16-026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) v prioritní ose 1 OP
Program: OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU
Doba řešení: 07/2018 – 01/2023
Rozpočet: Celkový rozpočet: 98 700 000 Kč
Hlavní řešitel za CIIRC: Ing. Pavel Burget, Ph.D.
Další účastníci: Akademický partner:
DFKI – Německé výzkumné centrum pro umělou inteligenci
/ Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH
Průmysloví partneři:
SIDAT
CertiCon
Strategičtí podporovatelé:
Národní centrum Průmyslu 4.0
Škoda Auto
Siemens
AIRBUS GROUP
Koordinátor: CIIRC ČVUT – České vysoké učení technické v Praze – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Výsledky:
Datasety: Dataset to evaluate time series classification using the algorithm of continuity preference in hidden Gauss Markov models: Dataset_RobotsEnergy.zip (download)

1. Dataset from an industrial robot to demonstrate motif discovery in time series – Data_industrial_motifs.zip (download)
2. Dataset from an industrial oven to demonstrate motif discovery in time series – Data_implanted_motifs.zip (download)

Anotace:

Projekt rozvíjí mezinárodní mezisektorovou spolupráci založenou na identifikaci zájmů a potřeb mezi inovativními podniky, akademickými technicky orientovanými pracovišti a globálními průmyslovými hráči. Konsorcium, které tvoří přední výzkumné instituce – český CIIRC ČVUT a německé DFKI – a české inovativní průmyslové firmy SIDAT a CertiCon, přináší díky podpoře mezinárodních korporací Airbus, Škoda Auto a Siemens a prostřednictvím napojení na platformu Národního centra Průmyslu 4.0 novou kvalitu pozitivní, udržitelné a efektivní spolupráce partnerů.

Výzkumným tématem je přitom jedno z těch nejnáročnějších v oblasti Průmyslu 4.0, a sice problematika systémové integrace a vytvoření jednotné flexibilní softwarové architektury pro adaptabilní výrobní systémy – Cluster 4.0 Integration Platform (C4IP), propojující různá rozhraní stávajících technologických platforem a komunikačních klaudů.

Tento projekt získal finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, programu OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU, projekt č. EF16_026/0008432.