AIMS2

Název projektu: AI for Manufacturing SMEs and Students
Registrační číslo: 21039
Poskytovatel dotace: EIT Manufacturing – Evropská unie
Doba řešení: 01/2021 – 12/2021
Rozpočet: Celkový: 280.136 €
ČVUT: 59.900 €
Hlavní řešitel za CIIRC: Ing. Václav Jirkovský, Ph.D.
Koordinátor: Philips
Další účastníci: ČVUT
Faculty of Engineering – University of Porto
Grenoble INP
University of Groningen

Anotace:

Průmysl 4.0 propojuje různé informační systémy i data pocházející z rozdílných zařízení. Tyto heterogenní data je nutné vhodným způsobem zpracovávat a analyzovat, aby bylo možné získat potřebné informace pro zajištění aspektů 4. průmyslové revoluce. V těchto procesech hraje umělá inteligence (AI) ústřední roli.

Pro transformaci průmyslových systémů je potřeba podpořit ty, kteří zaostávají za nejnovějšími trendy, a to nejen v řadách odborných pracovníků v průmyslu, ale i v řadách studentů a učitelů, tak odborníků. Tento vzdělávací projekt zaměřený na AI propojuje tyto skupiny, aby umožnily zrychlení digitální transformace.

Vedle výuky studentů je zásadní odborné vzdělávání technických pracovníků a učitelů, protože většina současné pracovní síly nezískala formální vzdělání v těchto technologiích.

Tento projekt přinese odborníkům a studentům ve čtyřech zemích ve spolupráci se soukromými společnostmi nejmodernější výuku v oblasti umělé inteligence s využitím praktických případových studií relevantních v daném odvětví.