BRAINE

Název projektu: BRAINE – Big data pRocessing and Artificial Intelligence at the Network Edge
Registrační číslo: 876967
Webová stránka: www.braine-project.eu
Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)
Evropská unie – Horizont 2020
Výzva: H2020-ECSEL-2019-2-RIA, ECSEL-RIA-2019-2-Special-Topic-2
Doba řešení: 05/2020 – 04/2023 (36 měsíců)
Rozpočet: Dotace projekt: 10 272 941,16 €
Dotace CIIRC ČVUT: 238 750 € (H2020 35%, MŠMT 65%)
Hlavní řešitel: Ing. Pavel Burget, Ph.D.
Koordinátor: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Italy
Partneři projektu: www.braine-project.eu/stakeholders

Anotace:

Hlavním cílem projektu BRAINE je podpořit vývoj „Network Edge“ zejména energeticky úsporných hardware a softwarových systémů s podporou AI, schopných zpracovávat velký objem dat, využívat AI, podporovat zabezpečení a ochranu osobních údajů.

Projekt BRAINE je financován se státní podporou MŠMT a Evropské komise v rámci programu ECSEL Joint Undertaking pod grantovou dohodou č. 876967.