Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence

Název: Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence (NCK KUI)
Registrační číslo: TN01000024
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Národní centra kompetence 1
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.
Rozpočet: Celkem: 300 mil. Kč
Dotace: 240 mil. Kč
Neveřejné zdroje: 60 mil. Kč
Účastníci projektu: 4 univerzity:

3 instituty AV ČR:

 

22 firem:

                              

Anotace: Projekt NCK KUI cílí na vznik nové platformy pro kybernetiku a umělou inteligenci, které synergicky propojuje excelentní výzkumná a aplikačně orientovaná centra v oblasti robotiky a kybernetiky pro Průmysl 4.0, “Smart cities”, inteligentních dopravních systémů a kybernetické bezpečnosti. Propojením stávajících inovačních lídrů (výzk. center a prům. partnerů) dojde ke zvýšení potenciálu a efektivity aplikovaného výzkumu pro klíčová národní odvětví, jako jsou vyspělé technologie pro globálně konkurenceschopný průmysl (Průmysl 4.0), rozvoj komunikačních a informačních technologií či transportní systémy 21. století. NCK KUI je úzce spjato s aplikačním sektorem a umožní tak vzájemnou mezioborovou spolupráci, vznik inovací a transfer technologií.

Dílčí projekty (hl. řešitel):

I. ROBOTIKA A KYBERNETIKA PRO PRŮMYSL/SPOLEČNOST 4.0

II. SMART CITIES A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

III. BEZPEČNOST KRITICKÝCH INFRASTRUKTUR

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence.