Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence (17)

Název sub-projektu: Behaviorální analýza veřejného prostoru založená na datech získaných pomocí kamerového systému
Výzkumní oblast: WP1 Robotika a kybernetika pro Průmysl 4.0 / Společnost 4.0
Registrační číslo: TN01000024/17
Doba řešení: 2019 – 2022
Hlavní řešitel: Ing. arch. Lukáš Kurilla, Ph.D. (CIIRC ČVUT)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)
Ústav informatiky Akademie věd České Republiky
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
CertiCon a.s.
Výsledky: Sada softwarových modulů pro extrakci a prezentaci relevantních dat urbanismu získaných ze záznamu kamerových systémů, SW, 2020
Sada softwarových modulů pro chytrou analýzu sledovaných dat, SW, 2021

Cílem projektu je vyvinout metodu, která by pomocí kamerového systému umožnila automatizovaně vyhodnocovat kvalitativní využití veřejného prostoru. To znamená, že by pomohla posoudit, zda se stanovený záměr ztvárnění veřejného prostoru setkal s užitkem a jak je prostor využívaný veřejností.

Analýza bude zaměřená na následující oblasti dat získaných z kamer:

  • přítomnost vícero typů objektů (chodci, cyklisti, velké/malé auta) a jejich pohyb ve městě, což umožní generovat mapu pobytu lidí ve specifickém časovém úseku, anebo sledovat dopravní provoz.
  • nechtěné změny ve veřejných prostorách a zhoršení městské infrastruktury.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.