Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (22)

Název dílčího projektu: Generování dráhy nástroje robota s ohledem na obrobek a deformace pracovní stanice
Pracovní skupina: I. Robotika a kybernetika pro průmysl /společnost 4.0
Registrační číslo: TN01000024/22
Doba řešení: 01/2022 – 12/2022
Hlavní řešitel: Ing. Jan Koubek, Ph.D. (FS ČVUT)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)
– Fakulta strojní (FS)
LaserTherm spol. s r.o.
– Technologické oddělení
Výsledky: Generování dráhy nástroje robota s ohledem na obrobek a deformace pracovní stanice, Ztech, 2022

Abstrakt:

Projekt přirozeně navazuje na aplikační řešení z oblasti robotizace svařovacích, povlakovacích a zušlechťovacích technologických buněk, realizovaných společností LaserTherm. Běžně jsou tyto jednoúčelová pracoviště součástí výrobních linek, kde opakovaně provádí stejnou operaci nad jedním nebo jednotkami vyráběných dílů Pro toto známé portfolio jsou připraveny speciálně individuální programy, realizované na míru dílci i pracovišti. Pokud vezmeme v úvahu požadavky moderní výroby, individualizace produktu dle požadavku zákazníka a uzavření celého procesu v souladu s iniciativou Industry 4.0, musíme představit koncept univerzálního pracoviště. Takové pracoviště nesmí být vázáno na tvar, velikost a deformaci zpracovávaného dílce, ale musí být za známých technologických podmínek prostupné širokému spektru charakterem shodných dílců. Z ekonomického a marketingového pohledu takové pracoviště umožní kusovou výrobu, za ekonomických podmínek výroby sériové.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.