Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (05)

Název dílčího projektu: Robotika a flexibilní výroba
Pracovní skupina: I. Robotika a kybernetika pro průmysl /společnost 4.0
Registrační číslo: TN01000024/05
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. (CIIRC ČVUT)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky(CIIRC)
– Fakulta strojní (FS)
ŠKODA AUTO a. s.
– Produkce a logistika
Výsledky: Robotická jednotka pro montáž závitových spojů, Gfunk, 2020
Kolaborativní robotická jednotka pro montáž závitových spojů, Gfunk, 2021+

Abstrakt:

Cílem projektu je vyvinout zařízení umožňující automatickou montáž závitových spojů pomocí robotu včetně vyhodnocení stavu spoje a komunikací s nadřazeným systémem řízení výroby. Hlavní motivací je zvýšení produktivity a spolehlivosti montáže závitových spojů. Uvažuje se montáž šroubů i matic v různých orientacích a rozměrech. Montáž šroubů a matic je z hlediska automatizace náročný problém zahrnující problematiku dopravy orientovaných komponent do místa montáže, přesného navedení včetně „chycení“ závitového spoje a verifikace správného zašroubování eliminující možnost poškození závitu.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.