Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (15)

Název dílčího projektu: Robotické operace v rizikovém prostředí a inteligentní údržba
Pracovní skupina: III. Bezpečnost kritických infrastruktur
Registrační číslo: TN01000024/15
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (VUT)
Účastníci projektu: Vysoké učení technické v Brně
– Central European Institute of Technology, RG Cybernetics in Material Science (CEITEC VUT)
České vysoké učení technické v Praze
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) Ústav termomechaniky AV ČR (IT CAS)
LTR s.r.o.
TG Drives, s.r.o.
Výsledky: Senzorický systém pro fúzi dat pro robotické operace v nebezpečných prostředích, Gfunk, 2020
Navigace mobilních robotů v prostředí bez infrastruktury, Gfunk, 2020
Bezkontaktní magnetorezistivní senzor průchodů lopatek s inteligentní elektronickou jednotkou, Gfunk, 2020
Kombinovaný magnetorezistivní-indukční senzor s elektronickou jednotkou pro úpravu signálu, Gfunk, 2021
Průzkumný mobilní robot se senzorickým subsystémem, Gfunk, 2021
Vizuální navigační systém pro složitě strukturované a vysoce nejisté pracovní prostory, Gfunk, 2021

Abstrakt:

Cílem tohoto projektu je vyvinout mobilní robotická zařízení schopná pracovat v nepřístupných, drsných, nebezpečných nebo kontaminovaných oblastech. Variabilita řešených úkolů je poměrně široká a bude zahrnovat mimo jiné: ostrahu objektů před narušiteli nebo nepovolanými osobami, ostrahu prostor při kontaminaci technologickými látkami v pevné, kapalné nebo tekuté formě, ostrahu prostor při kriminálních/teroristických útocích včetně CBRN (chemické, biologické, radiační, jaderné) hrozby a pokročilou diagnostiku celého technologického procesu i jednotlivých strojů vedoucí k inteligentní údržbě. Škála prostředí, kde budou úkoly plněny, bude rovněž velmi široká – od továren a skladů, přes okolí závodů až po oblasti katastrof všech forem.

Vzhledem k tomu, že mobilita a autonomní provoz jsou nezbytnou součástí úspěšného řešení výše uvedených úkolů, bude velký důraz kladen na autonomní samolokalizaci a navigaci v předem zmapovaných i dosud neznámých oblastech, plánování záchranných misí, dlouhodobý autonomní provoz, přeplánování misí za letu a na vyžádání. Většina misí by nebyla možná bez řádného snímání, proto bude také zvažováno a zkoumáno. Bude se jednat o snímací zařízení pro extrémně širokou škálu úloh, včetně snímání polohy, orientace a blízkosti robota, detekce přítomnosti a stavu člověka, detekce nebezpečných látek, ale také vibrodiagnostiky atd. Jedním z klíčových konceptů bude integrace více úloh (a také více druhů senzorů) do jedné robotické platformy. Roboti tak budou zajišťovat širokou škálu úloh v jednom tělese bez rizika poškození člověka, ale také selhání člověka v důsledku stresu, únavy atd.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.