Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (06)

Název dílčího projektu: Laserová zařízení integrovaná do obráběcího stroje
Pracovní skupina: I. Robotika a kybernetika pro průmysl /společnost 4.0
Registrační číslo: TN01000024/06
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. (CIIRC ČVUT)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)
– Fakulta strojní (FS)
LaserTherm spol. s r.o.
– Technologické oddělení
Výsledky: Laserové zařízení integrované do obráběcího stroje, Gfunk, 2020

Abstrakt:

Cílem projektu je rozšíření užitných vlastností obráběcích strojů pomocí integrace laserové pracovní jednotky z produkce firmy LaserTherm. Integrací se v tomto projektu rozumí zejména schopnost řídit pracovní jednotku. Významnou aktivitou bude tvorba disponibilních softwarových funkcí CAM softwaru s ohledem na specifické požadavky laserových systémů sloužících pro technologie aditivní výroby i modifikace povrchu geometricky náročných kovových dílů (např. povrchové kalení nebo texturování). Na to navazuje vývoj v oblasti postprocesingu CAM dat a verifikace nových CAM funkcí na testovacích výrobních strojích (obráběcí stroj nebo robot), jejichž řídicí systém bude schopen komunikovat s laserovou jednotkou prostřednictvím dostupných průmyslových sběrnic.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.