Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (09)

Název dílčího projektu: Umělá inteligence pro chytrá města a regiony
Pracovní skupina: II. Smart cities a inteligentní dopravní systémy
Registrační číslo: TN01000024/09
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. (CIIRC CTU)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)
Ústav informatiky AV ČR (ICS CAS)
Výsledky: Software pro simulaci města pro modelování, plánování a strategické hodnocení územních městských celků, R, 2020
Odolnost evropských ulic, Nmap, 2021+

Abstrakt:

Umělou inteligenci pro chytrá města a regiony (T2.a) lze využít pro hledání řešení různých situací ve městech a regionech. Správa chytrých měst využívá různé senzory, počínaje fyzickými detektory, kamerami a konče zobrazováním prostoru (předpověď počasí, teplotní mapy města a mapy emisí).

Pro kompletní poznání města je samozřejmě nutné integrovat data a informace z různých oblastí, jako je doprava, životní prostředí, energetika atd. Teprve v takovém případě můžeme hovořit o inteligentním městě.

Městské systémy jsou významně ovlivňovány venkovními procesy, mezi nimiž jsou nejdůležitější interakce atmosféry a slunečního záření s budovami a dalšími objekty městského prostředí, zejména se složkami zelené a modré infrastruktury. Správné pochopení těchto složitých systémů a jejich interakcí představuje podmínku pro efektivní řízení města, krizové řízení i dlouhodobé strategické plánování rozvoje. Důležitý přístup k modelování představují komplexní modely a modely založené na umělé inteligenci.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.