Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (11)

Název dílčího projektu: Elektromobilita, autonomní vozidla a ekologické dopravní systémy
Pracovní skupina: II. Smart cities a inteligentní dopravní systémy
Registrační číslo: TN01000024/11
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. (TUO VSB)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
– Fakulta dopravní (FTS)
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
– Central European Institute of Technology, RG Cybernetics in Material Science (CEITEC)
VŠB – Technická univerzita Ostrava (VSB – TUO)
ŠKODA AUTO a. s.
– Oddělení technického rozvoje
Výsledky: Nové koncepty automobilových elektronických systémů, O, 2020
Nové koncepty automobilových asistenčních systémů, O, 2021+

Abstrakt:

Cílem tohoto výzkumného úkolu je vyvinout modely nejdůležitějších systémů potřebných k řešení vybraných výzev inteligentní mobility. Zaměřuje se na autonomní vozidla, dopravní systémy šetrné k životnímu prostředí a elektromobilitu. Práce je rozdělena do tří dílčích úkolů:

Autonomní vozidlaelektronické systémy samořízených vozidel vyžadují specifickou spolupráci velkého počtu konvenčních systémů a integraci složitých elektronických senzorových systémů umožňujících autonomní řízení. Tento požadavek je dále umocněn potřebou dosáhnout stejně vysoké úrovně autonomie u osobních a nákladních automobilů. Vývoj aplikací pro autonomní vozidla musí navíc respektovat prvky funkční bezpečnosti a automobilového SPICE. Pro simulace v této aplikaci je třeba vyvinout mnoho nových modelů systémů snímačů a vnímání prostředí, stejně jako nové sofistikované řídicí systémy.

Dopravní systémy šetrné k životnímu prostředívýzkum v oblasti vozidel s konvenčním pohonem může přispět k jejich efektivitě, usnadnit optimalizaci jejich provozu, pomoci dosáhnout cílových provozních vlastností, a působit tak na snížení emisí. Pro zvýšení ekologické účinnosti dopravních systémů je třeba provést optimalizaci řízení spalovacích procesů. Toho lze dosáhnout implementací modelů umělé inteligence do elektronických řídicích systémů vozidel. Reálné konstanty, které jsou uloženy v paměti řídicích jednotek, lze nahradit modely neuronových sítí, které se budou dynamicky přizpůsobovat aktuálním provozním podmínkám. Aplikace umělé inteligence s sebou nese větší nároky na výpočetní výkon mikropočítačů v řídicích jednotkách.

Elektromobilita – v současné době se v mnoha oblastech stále častěji používají plně elektrická vozidla. Rostoucí složitost těchto aplikací vyvolává potřebu nových elektronických řídicích systémů. Současně musí řídicí systémy respektovat různé bezpečnostní požadavky, aby bylo dosaženo funkční bezpečnosti provozu vozidel. Testování HIL je jedním z hlavních přístupů, které se budou používat k testování hardwarových a softwarových platforem elektronických řídicích systémů pro plně elektrická vozidla. Umožňuje efektivní, řízené a opakovatelné ověřování a dovoluje použít zkušební případy, které by nebylo možné vyvolat v praktických podmínkách silničního provozu nebo které by bylo velmi obtížné realizovat.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.