Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (13)

Název dílčího projektu: Modelování a analýza složitých systémů pro ochranu kritických infrastruktur 
Pracovní skupina: III. Bezpečnost kritických infrastruktur
Registrační číslo: TN01000024/13
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. (UI AV ČR)
Účastníci projektu: Ústav informatiky AV ČR (ICS CAS)
Ústav termomechaniky AV ČR (IT CAS)
CertiCon a.s.
Výsledky: Knihovna softwarových modulů pro modelování a analýzu složitých systémů, R, 2020
Knihovna softwarových modulů pro detekci extrémních událostí, R, 2021+

Abstrakt:

Současná společnost čelí řadě výzev souvisejících s potřebou porozumět dynamickému chování umělých i přírodních složitých systémů, které přímo či nepřímo ovlivňují bezpečnost a zabezpečení kritických infrastruktur. Mezi takové systémy patří výrobní, komunikační a dopravní sítě včetně internetu, sociální sítě, logistické sítě, energetické sítě i velká zařízení, jako jsou elektrárny, mosty nebo říční přehrady. Tyto systémy vykazují řadu společných vlastností, jako je nelineární dynamika, složitá nehomogenní struktura a negaussovská rozdělení pravděpodobnosti, které vyžadují vývoj nových matematických modelů a jejich využití v klíčových oblastech použití. Zaměřuje se na matematické modelování a analýzu složitých dynamických systémů s potenciálními aplikacemi v oblasti bezpečnosti elektráren, energetických přenosových sítí, sociálních a informačních sítí, médií a logistických sítí. Dopad očekáváme především prostřednictvím vývoje nástrojů pro online detekci a predikci extrémních jevů ve složitých sítích s cílem zvýšit jejich spolehlivost a stabilitu. Například v oblasti bezpečnosti elektráren budou nabídnuty návody založené na podrobném přehledu a vlastních experimentálních výsledcích servisním společnostem elektráren a regulačním orgánům v ČR i v zahraničí, včetně analýzy možností a nutných podmínek pro optimální návrh typových, pro danou strukturu specifických systémů SHM.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.