Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (12)

Název dílčího projektu: Inteligentní budovy a konstrukce v chytrých regionech a městech
Pracovní skupina: II. Smart cities a inteligentní dopravní systémy
Registrační číslo: TN01000024/12
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. (VUT)
Účastníci projektu: Vysoké učení technické v Brně (VUT)
– Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí (FAST)
PREFA KOMPOZITY, a.s. (PK)
Výsledky: Osvědčená technologie pro řízení kvality vnitřního prostředí v budovách s technologiemi vyžadujícími stabilní parametry, Ztech, 2020
Metoda inteligentního řízení energetických toků v interiéru budov, O, 2021
Metoda monitorování dynamicky zatížených betonových konstrukcí, O, 2021
Metoda zkoušení kvazistaticky zatížených zděných stěn, O, 2022
Metoda pro testování monitorování dat použitelná pro indikátor inteligentní připravenosti budov, O, 2022

Abstrakt:

Hlavním cílem dílčího projektu je vytvořit inovativní technologii řízení průmyslové haly. Takový systém bude využívat propojení virtuálního dvojčete budovy (simulačního modelu) s naměřenými daty z reálné budovy v reálném čase pomocí technologií internetu věcí. Pro vývoj virtuálního dvojčete budovy bude použit softwarový nástroj Energy Plus. Jako přístupový nástroj k datovému jádru Energy Plus je možné využít software DesignBuilder, který je uživatelským rozhraním a umožňuje automatickou komunikaci s periferiemi. Vytvořením modelu virtuálního dvojčete bude možné simulovat chování budovy na základě okrajových podmínek. Tyto okrajové podmínky se budou dynamicky měnit podle předpovědi počasí (klimatické údaje), údajů z vnitřního prostředí (teplota, relativní vlhkost atd.) Okrajové podmínky budou primárně získávány z budovy prostřednictvím senzorů, které využívají princip technologií IoT. Simulační model bude v daném časovém kroku přepočítáván v návaznosti na požadavek budovy. Výsledkem budou informace pro systém měření a regulace.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.