Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (10)

Název dílčího projektu: Umělá inteligence, autonomní a kooperativní dopravní systémy
Pracovní skupina: II. Smart cities a inteligentní dopravní systémy
Registrační číslo: TN01000024/10
Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. (UTIA CAS)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)
– Fakulta dopravní (FTS)
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
– Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky (FEEC)
– Central European Institute of Technology, RG Cybernetics in Material Science (CEITEC)
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (UTIA CAS)
– Oddělení zpracování obrazové informace
DFC Design s.r.o.
TMV SS s.r.o.
SKODA AUTO a.s.
ZPA Industry a.s.
Výsledky: Systémový softwarový stack , R, 2020
Rozšíření systémového softwaru, R, 2021+

Abstrakt:

Dílčí projekt se zaměří na využití metod umělé inteligence v oblasti dopravních systémů, zejména v simulačních systémech, automatické navigaci a souvisejících asistenčních nástrojích. Simulační systémy budou zaměřeny jak na výkonnost vozu, tak na výkonnost řidiče. Výstupem bude integrovaný systémový softwarový stack implementující vyvinuté koncepty pro simulaci systémů.

Dílčí projekt se zabývá následujícími tématy:

Optimalizace výkonu autonomních dopravních systémů (ČVUT CIIRC, ZPA Industry)

Bezpilotní mobilní roboty, autonomní automobily a podobné systémy se zaměřují na bezpečnou a bezkolizní jízdu do daných cílů a přepravu užitečného nákladu. Tyto činnosti je třeba provádět optimalizovaným způsobem, protože se od těchto systémů očekává, že budou správně reagovat na měnící se omezení prostřednictvím prostředí, externí požadavky kladené externími uživateli a/nebo nadřazeným řídicím systémem, plánovačem výroby atd. Pro zajištění moderních přístupů, jak učinit mobilní systémy skutečně autonomními, se bude lokalizační část zabývat výzkumem a vývojem nových metod a nástrojů třídy přímého „sense and plan“ aplikovaných na lokalizaci automobilů a robotů s využitím vestavěných prvků pracovního prostoru. Zatímco hlavním cílem je potlačit závislost bezpilotních systémů příští generace na existující infrastruktuře, která je dnes dostupná prostřednictvím prostředí.

Tvorba map pro autonomní dopravní systémy (VUT CEITEC)

Mnoho asistenčních nástrojů pro řidiče a dopravní systémy je závislých na takto vygenerovaných souborech dat. Patří mezi ně například vizuální asistenční systémy pro řidiče a v obecnější rovině systém monitorování dopravy a řízení poruch a plánování kritických situací/řízení katastrof. 3D mapy jsou využívány v projektech Smart Cities, kde jsou systémy GIS vytvářeny v reálném čase pomocí inteligentních senzorů, inteligentních automobilů a mobilních robotů a následně zajišťují bezpečnost a ochranu v inteligentním provozu.

Umělá inteligence v autonomních dopravních systémech (VUT FEEC, SFC Design)

Analýza a zpracování dat jsou vždy základem každého sofistikovaného systému. Specifické úlohy rámce samořízených automobilů (SDC) vyžadují specifické metody a přístupy analýzy a zpracování dat stejně jako specifická zařízení a senzory. zaměříme se na analýzu a zpracování obrovského objemu dat především z kamerových senzorů založených na obrazu. Hlavním cílem takového zpracování je interpretace senzorických informací za účelem určení vhodné navigační cesty, rozpoznání relevantního značení, detekce překážek, chodců atd. Rámec nazvaný towards-autonomous-vehicles zohledňuje přístup kompletního porozumění scéně, počínaje detekcí sémantických rysů, klasifikací objektů až po analýzu chování a predikci záměrů.

Testovací nástroje pro výkon mobilních vozidel (FTS CVUT, Škoda Auto)

Rychlý vývoj budoucích automobilových systémů, včetně autonomních vozů, vyvolal potřebu nových moderních testovacích nástrojů. Společná laboratoř FTS ČVUT a CIIRC ČVUT, která pracuje v přímé spolupráci se společností Škoda-Auto, poskytuje experimentální vybavení pro zkoušky systémů vozidel, které jsou zaměřeny na jejich uživatele (tj. řidiče, účastníky silničního provozu atd.).

V rámci tohoto úkolu bude výzkumná laboratoř pracovat na:

na vývoji VR systémů a testovacího prostředí

– začlenění vyvinutých HW modulů systémů vozidel (nebo jejich simulace)

– vývoji a realizaci testů s reálnými uživateli

– vývoj přizpůsobených interaktivních částí a subsystémů simulátoru s ohledem na skutečné potřeby experimentu.

Optimalizace výkonu řidiče (UTIA CAS, TMV SS)

Cílem je navrhnout platformu umožňující zachycení pohybů a reakcí řidiče. Sledování chování a reakcí řidiče poskytne soubor dat pro analýzy dovedností řidiče a plně kontrolované prostředí automobilového simulátoru umožní shromažďovat poznatky později začleněné do vizuálních asistenčních a tréninkových systémů řidiče. Kombinace špičkového simulátoru jízdy, husté sítě kamer a metod multimodální fúze dat poskytne jedinečné a úplné prostředí pro hodnocení výkonu řidiče.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.