Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence (07)

Název sub-projektu: Velká data, bezpečnost a integrita dat
Výzkumní oblast: WP1 Robotika a kybernetika pro Průmysl 4.0 / Společnost 4.0
Registrační číslo: TN01000024/07
Doba řešení: 2019 – 2022
Hlavní řešitel: Ing. Petr Kadera, Ph.D. (CIIRC ČVUT)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)
ŠKODA AUTO a.s.
Výsledky: Sada softwarových modulů pro sběr, analýzu a prezentaci dat z průmyslových systémů, SW, 2020

V rámci dílčího projektu Velká data, bezpečnost a integrita dat bude navržen a implementován nový systém pro řízení kvality v automobilovém průmyslu ve formě funkčního prototypu. Cílem sub-projektu je vyvinout systém, který nahradí tradiční přístup flexibilním systémem, který umožní přizpůsobit intervaly měření aktuálním potřebám firmy a dostupnosti jejich měřicích zařízení při dodržení stanovených podmínek kvality.

Identifikace optimálních měřicích bodů bude odvozena z více zdrojů, kterými jsou:

  • historicky naměřené údaje,
  • data o správě majetku (např. kalibrace stroje),
  • údaje o monitorování stavu zařízení,
  • využití měřících stanic.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.