Sada softwarových modulů pro sběr, analýzu a prezentaci dat z průmyslových systémů

Výsledek projektu: Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence
Registrační číslo: TN01000024
Název dílčího projektu: Velká data, bezpečnost a integrita dat
Typ výsledku: Software

Hlavní funkcionalitou výsledného softwaru je použití nově navržených i známých metod detekce stavu, kdy je výrobní proces mimo statistickou kontrolu (dále jen detektorů). Jedná se o jádro statistické regulace procesu výroby automobilových komponent. Výsledek sestává z toolboxu pro Matlab (kalibrace, naučení a nastavení detektorů) a ze samostatné aplikace CIRQUE implementované v Pythonu (používání detektorů).

Toolbox pro Matlab používá výzkumný nebo vývojový pracovník pro testování nových metod a pro finální naučení metod, které jsou dále využívané aplikací CIRQUE. Aplikaci CIRQUE používá pak pracovník měrového centra popřípadě pracovník výroby ve Škoda Auto. Toolbox umožňuje nastavení a přípravu jednotlivých metod detekce stavu mimo statistickou kontrolu na základě historických dat. Nastavené a validované metody jsou (formou souborů) dále předány aplikaci CIRQUE, která obsahuje grafické rozhraní pro uživatele a je používána pracovníky, kteří řídí průmyslový proces. Aplikace umožňuje: načtení naměřených hodnot znaků z DFQ souboru (Automotive quality data exchange format), výběr znaků pro jednotlivé metody detekce, spuštění metod detekce, grafický report výsledků detekce, ukládání výsledků detekce. CIRQUE je implementována v jazyce Python. V současné době je dostupná 1. verze, která musí používat Matlab runtime. 2. verze, která je již plně implementována v Pythonu.