Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (20)

Název dílčího projektu: Adaptivní řízení stroje při obrábění lopatky
Pracovní skupina: I. Robotika a kybernetika pro průmysl /společnost 4.0
Registrační číslo: TN01000024/20
Doba řešení: 01/2021 – 12/2022
Hlavní řešitel: Ing. Jan Koubek, Ph.D. (FS ČVUT)
Účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)
– Fakulta strojní (FS)
LaserTherm spol. s r.o.
– Technologické oddělení
Výsledky: Adaptivní řízení robota pro dokončování lopatek turbín, Gfunk, 2021

Abstrakt:

Jakostní díly pro energetický průmysl (např. lopatky parních turbín) se na exponovaných místech zušlechťují ochranným povlakem ze speciálních např. otěruvzdorných materiálů naneseným laserem. Tato operace je realizována robotem nebo strojem disponujícím příslušnou nanášecí technologií. Nanesený materiál má přídavek vůči ideálnímu povrchu, a musí být následně odstraněn obráběním (odbroušen, odfrézován), aby bylo dosaženo požadovaného tvaru v dané přesnosti. Technologická operace je dnes například u náběžných hran turbínových lopatek prováděna manuálně, protože v důsledku nesymetrického tepelného zatížení je lopatka specificky deformovaná, vlivem odchylky od ideálního tvaru modelu není možné použít běžně definovaných operací dráhového řízení. Cílem projektu je vyvinout metodu, umožňující modifikaci ideální technologické dráhy s ohledem na specifickou deformaci součásti, s návazností na řízení obráběcího robota nebo stroje. Cílem je ideální dokončení tvaru nad deformovanou geometrií při zachování požadované tloušťky ochranného povlaku.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence 1: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.