EXA4MIND

 

Název projektu: EXtreme Analytics for MINing Data spaces
Akronym: EXA4MIND
Webové  stránky https://exa4mind.eu/
Reg. číslo: 101092944
Poskytovatel podpory: Evropská unie, program Horizon Europe
Výzva: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-05 – Extreme data mining, aggregation and analytics technologies and solutions (RIA)
Doba trvání 01/2023-12/2025 (36 měsíců)
Řešitel na CIIRC ČVUT Dr. Ing. Josef Šivic
Koordinátor: VŠB – Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations, CZ
Partneři BADW-LRZ: BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, Německo
METU: MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
AUSTRALO INTERINNOV MARKETING LAB SL, Španělsko
EURAXENT/DERQUENNES MARC PAUL GEORGES, UK
CVUT: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, CZ
VALEO AUTOKLIMATIZACE K.S., CZ
TERRAVIEW GMBH, CH
SAS ALTRNATIV COM, FR
Rozpočet: Celkové výdaje: € 4 911 425
Podpora pro CIIRC ČVUT: € 272 500

Anotace

Projekt EXA4MIND financovaný EU plánuje vybudovat platformu pro extrémní data, která spojuje systémy pro ukládání dat a výkonné výpočetní infrastruktury. Za tímto účelem výzkumníci vytvoří jedinečnou modulární databázi extrémních dat a pokročilou analytiku na superpočítačích poháněných umělou inteligencí a strojovým učením. Tyto technologie by měly pomoci odblokovat sběr dat z heterogenních zdrojů, automatickou harmonizaci dat a jejich anotaci za běhu. Jádrem projektu EXA4MIND jsou čtyři aplikační případy z oblasti molekulární dynamiky, autonomního řízení, inteligentního zemědělství/vitikultury a zdravotních/sociálních velkých dat.