UNI-3D

 

Název projektu: Sjednocená Representace 3D Map
Akronym: UNI-3D
Reg. č.: 23-07973X
Výzva: EXPRO 2023
Poskytovatel dotace: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Doba řešení: 01/2023-12/2027 (60 měsíců)
Hlavní řešitel: Torsten Sattler, Dr. rer. nat.
Koordinátor: CIIRC CTU
Rozpočet: Celkový rozpočet: 40 073 000 Kč

Abstrakt:

3D reprezentace scény, neboli 3D mapy, jsou základním stavebním kamenem jakéhokoli typu inteligentního systému (agenta). V oblasti 3D mapování došlo k významnému pokroku, který umožnil širokou škálu aplikací zahrnující samořiditelná auta a systémy rozšířené reality. Současná generace 3D map však trpí zásadním omezením, které vyplývá z toho, že mapovací algoritmy a reprezentace scény jsou uzpůsobené konkrétní senzorické soustavě. Kvůli tomu je sdílení 3D map mezi inteligentními systémy s rozdílnými soustavami senzorů a hromadné mapování z více zdrojů v zásadě nemožné. Navíc pro každou reprezentaci mapy je třeba znovu vyvinout algoritmy a funkce jako je vizuální lokalizace, sémantická segmentace, zpracování dynamických částí scény a důvěrnost dat. Tento projekt navrhuje jednotnou reprezentaci mapy zacílenou na tato omezení, která bude schopna integrovat data nasbíraná z heterogenních zdrojů, vyrovnat se s dynamičností scény, a zajistit plnou kontrolu soukromí. Jednotná reprezentace mapy tak umožní vzniknout nové generaci inteligentních agentů.