INPACE

 

Název: Indo-Pacific-European Hub for Digital Partnerships: Trusted Digital Technologies for Sustainable Well-Being
Akronym: INPACE
Shrnutí: Public Summary (PDF, v angličtině)
Registrační číslo: 101135568
Financování: Projekt INPACE je spolufinancován Evropskou unií, švýcarskou vládou a partnery projektu a koordinován společností G.A.C. Group France.
Výzva: Call: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01
Topic: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-91
Poskytovatel dotace: Evropská unie – Horizont Evropa
Doba řešení: 01/01/2024 – 30/06/2027 (42 měsíců)
Hlavní řešitel za CIIRC: PhDr. Mgr. Vít Dočkal, Ph.D.
Koordinátor: GAC, FR
Partneři projektu: G.A.C. Group (Francie)
EGM Easy Global Market (Francie)
ENRICH GLOBAL (mezinárodní sdružení)
CSDS – Brussels School of Governance (Belgie)
CNRS (Francie)
Eurescom – European Institute For Research and Strategic Studies in Telecommunications (Německo)
Institut Sinano (mezinárodní sdružení)
Athens Technology Center (Řecko)
SPI (Portugalsko)
Scientific Park of Lviv Polytechnic National University (Ukrajina)
České vysoké učení technické v Praze (Česká republika)
Technická univerzita Ostrava (Česká republika)
Digital4Planet (sdružení, Švýcarsko)
Martel (Švýcarsko)
RCISD (Maďarsko)
BTU Business and Technology University (Gruzie)
National University of Tokyo (Japonsko)
National University of Singapore (Singapur)
Sejong University (Korejská republika)
Indian Institute of Technology Guwahati (Indie)
Centre for Development of Advanced Computing – CDAC (Indie)
Rozpočet Celkový rozpočet: € 4 093 300
Podpora EU: € 2 500 000
Podpora pro CIIRC ČVUT: € 56 375

 

Abstrakt:

Posláním INPACE je podporovat digitální partnerství a Trade and Technology Council (TTC) a přispívat k prohlubování spolupráce mezi Evropou a Indií, Japonskem, Korejskou republikou a Singapurem v oblasti digitálních technologií a jejich využití pro blaho občanů v Evropě a v indo-pacifickém regionu. Za tímto účelem bude INPACE pracovat na třech úrovních:

  • navázání pravidelných výměn mezi předními odborníky z Evropy a čtyř partnerských zemí v oblasti politik, dalšího vývoje klíčových digitálních technologií a jejich zavádění a komercializace.
  • podpora dialogů o digitální politice na vládní a institucionální úrovni a realizace digitálních partnerství a TTC s Indií.
  • Informování a zapojení široké komunity zúčastněných stran v Evropě a v indo-pacifických partnerských zemích do dialogů prostřednictvím online a prezenčních akcí a prostřednictvím komunitní platformy INPACE.
  • Na podporu těchto propojených aktivit vytvoří INPACE Multi-Stakeholder Hub, kde se budou setkávat odborníci, tvůrci politik a komunita digitálních inovací v Evropě a Asii, vyměňovat si nápady a podporovat digitální inovace.

Cílem projektu INPACE jsou tyto výsledky

  • Sbližování zásad v oblasti regulace, právních předpisů a norem pro digitální technologie a nové společné významné politické iniciativy mezi EU a indo-pacifickým regionem.
  • Harmonizované programy financování výzkumu a inovací a společné výzvy k předkládání návrhů.
  • Snížení překážek obchodu a komercializace nových digitálních technologií.
  • Dlouhodobá spolupráce v oblasti digitálních technologií a jejich aplikací.

Tematické pracovní skupiny INPACE

INPACE organizuje výměnu názorů mezi odborníky z průmyslu, sdružení, vládních institucí a dalších institucí s výzkumnými komunitami prostřednictvím tematických pracovních skupin, které jsou organizovány v pěti klastrech společně vedených organizacemi z Evropy a z indo-pacifického regionu:

 

 

Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont Evropa na základě grantové dohody č. 101135568. Názory vyjádřené v tomto textu jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie. Ani Evropská unie ani poskytovatel podpory za ně nemohou nést odpovědnost.