VISION

Název: Value and Impact through Synergy, Interaction and coOperation of Networks of AI Excellence Centres
Registrační číslo: 952070
Webová stránka: www.vision4ai.eu
Poskytovatel dotace: Evropská unie – Horizont 2020
Výzva: H2020-ICT-48: Towards a vibrant European network of AI excellence centres, CSA
Doba řešení: 09/2020 – 08/2023 (36 měsíců)
Rozpočet: Celkový rozpočet: 1 998 910 €
Podpora EU: 1 998 910 €
Z toho podpora pro CIIRC ČVUT: 261 250 €
Hlavní řešitel za CIIRC: Ing. Mgr. Eva Doležalová
Koordinátor: University of Leiden, Nizozemsko
Další účastníci: DFKI, Německo
University College Cork, Irsko
ČVUT
Fondazione Bruno Kessler, Itálie
INRIA, Francie
TNO, Nizozemsko
PwC, Itálie
Thales Group, Francie

Anotace:

K tomu, aby se evropskému výzkumu a inovacím v oblasti umělé inteligence (AI) dařilo a byly mezinárodně konkurenceschopné, je potřeba jasná a ambiciózní vize. Evropa je ve skvělé pozici zaujmout k AI etický a důvěryhodný přístup zaměřený na člověka, a to zejména díky svým silným stránkám napříč všemi oblastmi AI a oddanosti svým základním hodnotám.

Nicméně pokud se Evropa chce stát vůdčí silou v oblasti AI, je potřeba překonat roztříštěnost AI komunity. Tato fragmentace vytváří neefektivnost a omezuje pokrok jak v oblasti důvěryhodných nástrojů využívajících umělou inteligenci, tak i AI systémů další generace, které čerpají z metod napříč širokým spektrem technik AI.

Evropa také potřebuje vylepšit spolupráci mezi výzkumníky v oblasti AI, inovátory a uživateli AI řešení. Na základě Sdělení Evropské komise „Umělá inteligence pro Evropu“ a koordinovaného akčního plánu mezi Evropskou komisí a členskými státy, by evropské úsilí v oblasti umělé inteligence mělo být silně koordinováno, aby bylo mezinárodně konkurenceschopné. Je nutné rozšířit stávající výzkumné kapacity a dosáhnout jejich nezbytného kritického množství prostřednictvím užší spolupráce evropských center excelence. K dosažení tohoto cíle je nutné zajistit efektivní koordinaci všech čtyř sítí excelence vytvořených v rámci výzvy ICT-48-2020. Projekt VISION posílí a využije předností evropských kapacit v oblasti AI, včetně prvotřídní komunity vědců. Tím umožní Evropě zůstat na špici vývoje AI, což je obecně považováno za rozhodující při udržování strategické autonomie Evropy v oblasti AI.

VISION dosáhne tohoto cíle co možná nejefektivnějším způsobem díky tomu, že silně staví na úspěchu a uspořádání CLAIRE (Konfederace laboratoří pro výzkum AI v Evropě, claire-ai.org) a také AI4EU. Dále také využije odborné znalosti a propojení několika předních evropských institucí v rámci výzkumu a inovací v oblasti AI.

Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 952070.