CoreSense

  

Název projektu: CoreSense: A Hybrid Cognitive Architecture for Deep Understanding
Akronym: CoreSense
Webové stránky: coresense.eu
Reg. číslo: 101070254
Výzva: Call: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01
Topic: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-11
Poskytovatel podpory: Evropská unie – program Horizont Evropa
Doba trvání: 10/2022-09/2026 (48 měsíců)
Hlavní řešitel za CIIRC: prof. Dr. Ing. Robert Babuška
Koordinátor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, Španělsko
Partneři: TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT, NL
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG, DE
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, ES
PAL ROBOTICS, ES
IRISH MANUFACTURING RESEARCH COMPANY LIMITED BY GUARANTEE, IE
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY PRAGUE, CZ
Rozpočet: Celkový rozpočet: € 5 409 839.38
z toho pro CIIRC ČVUT: € 446 250

 

Abstrakt:

Kognitivní roboti rozšiřují svou autonomii, což jim umožňuje nasazení ve stále otevřenějších prostředích. To nabízí obrovské možnosti pro zlepšení lidské ekonomiky a blahobytu. Zároveň však přináší silná rizika, která je pro člověka obtížné vyhodnotit a kontrolovat. Trend zvyšování autonomie přináší rozšířené problémy týkající se spolehlivosti, odolnosti a důvěryhodnosti autonomních robotů v otevřených světech. Podstatu problému lze vysledovat v tom, že roboti trpí nedostatečným pochopením toho, co se děje, a nedostatečným uvědoměním si své role v něm. To je problém, který přístupy umělé inteligence založené na strojovém učení neřeší dobře. Autonomní roboti plně nerozumějí svému otevřenému prostředí, svým komplexním úkolům, jejich složité realizaci a neočekávaným událostem, které ovlivňují jejich výkon.
Je třeba zlepšit schopnost autonomních robotů porozumět. Tento projekt se snaží poskytnout řešení této potřeby ve formě 1) teorie porozumění, 2) teorie uvědomění, 3) opakovaně použitelných softwarových prostředků pro aplikaci těchto teorií v reálných robotech a 4) tří demonstrací jejich schopnosti a) zvýšit odolnost týmů dronů, b) zvýšit flexibilitu výrobních robotů a c) rozšířit lidské přizpůsobení sociálních robotů. Stručně řečeno, vyvineme kognitivní architekturu pro autonomní roboty založenou na formálním konceptu porozumění, podporující hodnotově orientované porozumění situacím a sebeuvědomění s cílem zlepšit flexibilitu, odolnost a vysvětlitelnost robotů.

Projekt byl financován z programu Horizont Evropa na základě grantové dohody č. 101070254.
Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost..