Ethical Engineer

Název projektu: Ethical Engineer: Integrating teaching ethics in artificial intelligence and robotics into Engineering Education
Akronym: Ethical Engineer
Reg. číslo: 2023-1-CZ01-KA220-HED-00016066
Výzva: Erasmus+
Poskytovatel podpory: Evropská unie
Doba trvání: 07/2023 – 08/2026 (36 měsíců)
Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Koordinátor: ČVUT v Praze
Další účastníci: EAEEIE, Francie
Feltech Software Innovations Ltd, Irsko
EUEI, Dánsko
RTU, Lotyšsko
ACEEU GmbH, Německo
AI Vision 1 B.V., Nizozemsko
Rozpočet: Celkový rozpočet/ podpora EU: 400 000 EUR
z toho pro CIIRC ČVUT: 61 580 EUR

 

Abstrakt:

Cílem projektu Ethical Engineer je zlepšit vzdělávání v oblasti umělé inteligence propagací důvěryhodné umělé inteligence v Evropě s důrazem na etiku, sociálních a právních aspektů v inženýrském vzdělávání a odborné přípravě. Zaměřujeme se na vysokoškolské studenty technických oborů a robotiky a snažíme se vštěpovat etické zásady při vývoji UI. Naším cílem je umožnit budoucím odborníkům na umělou inteligenci vytvářet systémy v souladu s evropskými hodnotami, etickými zásadami a společenským blahobytem.