POSTMAN

Název: POSTMAN – Obohacování SMT řešičů pomocí strojového učení
Registrační číslo: LL1902
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Program: ERC CZ
Rozpočet: 38 916 mil. Kč
Doba řešení: 01/2020 – 12/2024
Hlavní řešitel: Mgr. Mikoláš Janota, Ph.D.

Anotace:

Projekt má za cíl posunout hranice nástrojů automatického uvažování se zaměřením na praktické aplikace, např. ověřování softwaru. Projekt zkoumá použití metod strojového učení k posílení schopností nástrojů automatického uvažování v oblasti splnitelnosti modulo teorie (SMT). Oproti současným metodám projekt POSTMAN vyvine nástroje, které se budou učit během řešení konkrétní instance ale i na množině instancí.

Výsledky tohoto projektu LL1902 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu ERC CZ.