Bulletin of Industry 4.0 - 7/21

0
479

(Bulletin is published in the Czech original only)

To, co si dnes sotva dokážeme představit, bude v budoucnu zcela běžnou součástí výroby

Efektivní, vysoce flexibilní výroba, která funguje samostatně a bez zásahu člověka. Zní vám to jako pohádka budoucnosti? Díky tzv. „autonomní továrně“ se tato pohádka může docela dobře stát realitou.

Strojírenství a optimalizace procesu nákupu

Strojírenství patří k nejvýznamnějším segmentům našeho průmyslu. České strojírenství si udržuje výtečné jméno od předválečných let, kdy patřilo k nejprogresivnějším oborům. Budoucnost je v digitalizaci a optimalizaci procesu nákupu.

Energetická flexibilita přináší ekonomičtější a udržitelný obchodní model pro energetiku

Evropský trh s elektřinou je na rozcestí. Stávající model trhu „energy only market“ předpokládá, že trh zajistí jak krátkodobou optimalizaci , tak i dlouhodobé investiční signály pro výstavbu nových kapacit.

Údržba snižuje riziko poruchy

Bez údržby majetku obecně (a výrobního zařízení zvláště) se dříve nebo později zastaví chod každé organizace. Údržbu je proto nezbytné považovat za zdroj výrobního procesu a nikoli pouze za nákladovou položku. Údržba je svojí podstatou mnohem náročnější proces než samotná výroba, která je zpravidla pečlivě naplánována a má do detailu rozpracované technologické postupy.