MANAGEMENT ve 21. století

0
200

Datum / čas
Date(s) - 13.10.
9:00 - 17:00

Kategorie ne Kategorie


Svět 21. století se prudce vyvíjí, internet trvale dynamicky mění ekonomické, celospolečenské i politické vztahy. Chceme si zachovat nebo zvýšit životní úroveň, ale současně začínáme mít opravdovou obavu o stav naší planety. Do toho přišla celosvětová pandemie. Řídit cokoliv v prosíťovaném, dynamicky měnícím se světě a v prostředí, které nás obklopuje, je nesmírně obtížné a vyžaduje zcela nové pohledy a přístupy.  Vyžaduje manažery pro 21. století.
Moderní manažer musí být schopen vyvažovat velké množství faktorů v neustále měnících se podmínkách výroby, logistických řetězců, měnící se situaci na trhu finančním, na trhu surovin i na trhu práce při stále rostoucích požadavcích na ochranu planety. Má sice k dispozici moderní komunikační prostředky, ale ty mu někdy pomáhají a někdy hrají proti němu. Výrazně se komplikují legislativní předpisy a procesy.

Hledání dynamické rovnováhy je manažerovým dennodenním úkolem. Přitom nesmí ztratit strategický nadhled, nesmí a nemůže pracovat bez dlouhodobého kompasu. Musí být schopen samostatně kriticky uvažovat a přijímat rychle zásadní rozhodnutí.
Konference „Management pro 21. století“ byla připravena ve spolupráci Institutu Equilibrium, České manažerské asociace a Národního centra Průmyslu 4.0 za podpory mnoha dalších institucí a jednotlivců. Vystoupí na nich špičkoví manažeři velkých institucí, generální ředitelé českých výrobních podniků i inovátoři metod řízení se strategickým způsobem uvažování. V řadě vystoupení se odrážejí manažerská poučení z doby pandemie, ale i celosvětové trendy v post pandemické době.

Konference by měla pomoci širší veřejnosti pochopit současné problémy řízení složité společnosti a české ekonomiky v období transformace, měla by pomoci k postupnému nastavení nového myšlení pro moderní českou společnost.
 
Na konferenci se můžete registrovat prostřednictvím formuláře na stránkách i-equilibrium.cz https://i-equilibrium.cz/akce/management-ve-21-stoleti/, kde najdete i další podrobnosti.

equilibrium-program-konference-management-ve-21.stoleti