Národní průmyslový summit 2020

0
334
mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 09.09.
12:00 - 19:00

Místo konání
Betlémská kaple

Kategorie


Národní centrum Průmyslu 4.0 a CIIRC ČVUT vás zvou na největší setkání ředitelů a členů představenstev předních průmyslových společností v ČR, vrcholných představitelů vlády a osobností technických věd a akademické sféry, které se uskuteční 9. září 2020 v Betlémské kapli v Praze. 

Národní průmyslový summit 2020 je jedinečné setkání na nejvyšší úrovni, které si klade za cíl propojit průmyslovou, vědeckou a politickou reprezentaci státu při řešení aktuálních otázek směřování a rozvoje českého průmyslu a to zejména s ohledem na hospodářskou krizi způsobenou pandemií COVID-19.

Konference má formu dvou navazujících diskuzních panelů, kdy v jednom panelu zasednou vrcholní zástupci státu a odborových organizací, aby společně diskutovali vládní strategii obnovení konkurenceschopnosti, investiční politiku vlády, ale také politiku zaměstnanosti a rozvoj strategické infrastruktury. Druhý panel se bude věnovat technologickým trendům, podpoře malých a středních firem včetně start-upů a efektivní spolupráci mezi průmyslem a akademií, za účasti odborných zástupců státu, vědecko-výzkumných institucí, vysokých škol a oborových organizací.
Na konferenci bude představena také publikace Analýza českého průmyslu 2020, která prezentuje osobní vhled stovky představitelů českých výrobních společností na různé aspekty průmyslové výroby a jejího fungování.

V publiku společně zasednou ředitelé více než 400 klíčových průmyslových společností z celé České republiky, velvyslanci a obchodní radové více než šedesáti ambasád, osobnosti akademie, technických věd a zástupci výkonné moci. Přítomna budou rovněž všechna klíčová média včetně České televize. Národní průmyslový summit 2020 navazuje na sérií konferencí Setkání lídrů průmyslu a exportu pořádaných v minulosti společností CEEC Research (Alena Burešová).

Více informací a registrace zde. 
Pozvánka ve formátu pdf ke stažení zde

Program:
Panel 1 – STRATEGIE OBNOVENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI – KONCEPCE VLÁDY

Andrej Babiš, premiér ČR
Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády ČR a ministryně financí ČR
Karel Havlíček, místopředseda vlády ČR a ministr průmyslu
Jan Hamáček, místopředseda vlády ČR a ministr vnitra
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR
Michal Pícl, náměstek ministryně práce a sociálních věcí ČR
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu ČR (AutoSap)
Milan Šlachta, generální ředitel Bosch Group v ČR a SR

Panel 2 – ČESKÝ PRŮMYSL V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH – TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY A SPOLUPRÁCE

Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR
Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Karel Dobeš, předseda Asociace malých a středních podniků ČR
Patrik Reichl, generální ředitel CzechInvest
Vojtěch Petráček, rektor ČVUT
Petr Štěpánek, rektor VUT Brno
Václav Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava
Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT
Petr Sklenička, předseda České konference rektorů
Jan Řídký, místopředseda a člen předsednictva Akademické rady, Akademie věd ČR
Eduard Palíšek, generální ředitel, Siemens, s. r. o.
Jiří Jirkovský, generální ředitel, VDT Technology, a.s.