Tomáš Mikolov v Dejvickém divadle u Martina Myšičky – Co.media

0
Tomáš Mikolov v Dejvickém divadle u Martina Myšičky – Co.media

Datum / čas
Date(s) - 18.04.
19:00 - 21:30

Kategorie


Co.media je název projektu Dejvického divadla, jehož iniciátorem, autorem a tváří je člen hereckého souboru Martin Myšička. Ten je průvodcem večera, v němž se setkává s výjimečnými osobnostmi z různých oblastí lidské činnosti, které přiblíží návštěvníkům svůj pohled na svět, ať už to jsou vědci, filozofové, umělci nebo jinak významné osobnosti. Neznamená to ovšem, že se jedná o čistě vědecké přednášky, právě naopak…

18. 4. 2024 / host: Tomáš Mikolov

Hostem Martina Myšičky bude tentokrát vědec Tomáš Mikolov.
Patří mezi nejcitovanější české vědce. Vědecké komunitě i široké veřejnosti je známý zejména tím, že skokově zdokonalil fungování aplikací pro rozpoznávání a zpracování jazyka, například strojový překladač Google. Podařilo se mu to vytvořením nových modelů neuronových sítí, které výrazně překonaly předchozí přístupy pro modelování jazyka. Zlepšení, ke kterému pak došlo v oblasti zpracování přirozeného jazyka, pak bylo největší za několik posledních desítek let. Zároveň dal jeho výzkum základ dnes tolik populárnímu chatu GPT.

Tomáš působí od roku 2020 jako vedoucí skupiny Základní výzkum AI v oddělení Umělé inteligence na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.
Po úspěšném absolvování doktorského programu brněnského VUT opustil Tomáš Českou republiku a postupně zakotvil v Google Brain či v Microsoft Research a také ve Facebook AI Research, kde se zabýval vývojem inteligentních algoritmů pro co nejpřirozenější komunikaci strojů s lidmi.
Na začátku roku 2019 se stal laureátem ceny Neuron za Významný objev v oblasti Computer Science.

Na CIIRC ČVUT se Mikolov vrátil k základnímu výzkumu a věnuje se tzv. komplexním systémům, které mohou vést k dalšímu skokovému zlepšení v oblasti umělé inteligence. Jako vedoucí nové výzkumné skupiny buduje vlastní tým, který se snaží vyvinout systém pro postupný vývoj silné umělé inteligence. Podobně jako se přirozeným vývojem vytvářely složité formy života na Zemi, měla by postupnou evolucí vzniknout i komplexní umělá inteligence. Základní výzkum přitom Tomáš vnímá jako zásadní předpoklad pro inovace.
Významné ocenění Test of Time bylo uděleno Tomáši Mikolovovi a jeho týmu na konferenci NeurIPS na konci roku 2023 za jejich revoluční práci, která výrazně ovlivnila podobu současných velkých jazykových modelů. Příspěvek s názvem Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality, který vznikl již v roce 2013, sesbíral v průběhu let více než 40 tisíc citací a tato práce položila základy pro vektorovou reprezentaci slov známou jako Word2vec.

Tomáš Mikolov se věnuje těmto výzkumným tématům:
– nesupervizované učení jako vývoj komplexních systémů,
– rozmanitost v evolučních algoritmech učení,
– opatření růstu složitosti v různých výpočetních systémech; aplikace zahrnují simulovaná prostředí, kde agenti dosahují cílů (například benchmark her Atari).
Tématem rozpravy Martina Myšičky s Tomášem Mikolovem bude především fenomén umělé inteligence, její (ne)omezené možnosti i skutečná reálnost její hrozby.