Nová aplikace CIIRC ČVUT a Trix Connections monitoruje online obsazenost nemocničních lůžek

0
1272

Nemocnice mají v souvislostí s druhou vlnou nemoci COVID-19 povinnost centrálně reportovat obsazenost svých lůžek, a to každou hodinu. To je pro řadu nemocnic extrémní zátěž. Navíc, data získaná z jednotlivých nemocnic se následně centrálně agregují a tento proces může trvat až dva dny, důsledkem je tedy, že krizový management nemocnic pracuje s neaktuálními daty.

Vědci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) ve spolupráci se start-upem TRIX Connections připravují aplikaci, která bude obsazenost lůžek monitorovat online a využije současné ICT technologie pro maximální zrychlení toku dat z jednotlivých nemocničních oddělení do centrálního systému. V každém okamžiku tak bude možné směřovat nové pacienty do míst, kde mohou získat aktuálně nejlepší péči. Pilotní projekt se spouští již nyní v Moravskoslezském kraji.

Nedílnou součástí online řešení je i prediktivní analýza poskytující informaci o vývoji jednotlivých trendů, které umožní zjistit potenciální deficit kapacit jednotlivých zdravotnických zařízení a tím včasně reagovat jejich zvětšením či přesměrováním konkrétních požadavků. Krizový management se tak bude rozhodovat nikoli na základě neaktuálního stavu, ale s vědomím aktuálních dat rozšířených o predikci vývoje v dalších dnech.

„Systém pro nemocnice připravujeme nekomerčně jako humanitární projekt pro zvládnutí krize a jako pomoc technických oborů našim zdravotníkům,“ říká Vít Dočkal, vedoucí projektové kanceláře CIIRC ČVUT a dodává: „Aplikace vychází z praxe v nemocnicích a evidenci jim maximálně ulehčí. Dokáže sledovat v reálném čase, jaká je naplněnost jednotlivých typů lůžek – ARO, JIP, standard a případně následná péče – a kolik kapacit zbývá. Připraví takové reporty v reálném čase, aby sanitky věděly, kde jsou volná místa, a kraje, vedení nemocnic i ministerstvo mohli rozhodovat o opatřeních.“

Datový systém je postaven na centrální cloudové databázi v prostředí Microsoft Azure, do které budou uživatelé doplňovat informace o aktuální obsazenosti. V systému bude možné dynamicky upravovat strukturu modelu zdravotního systému, jednotlivé pokoje budou vybaveny grafickým uživatelským rozhraním, pomocí kterého bude možné jednoduše aktualizovat daný stav. Na výstupu se bude v reálném čase zobrazovat vytíženost celého systému, regionu či konkrétních nemocnic. Posádka ZZS si tak může například rychle vyhledat nejbližší volné zařízení pro konkrétního pacienta.

CIIRC ČVUT i start-up TRIX Connections, který byl vytvořen s cílem pomoci rychle implementovat nápady do praxe, se efektivně zapojili do řešení krize již na jaře, kdy během jednoho týdne vyvinuli ochrannou masku vyráběnou pomocí 3D tisku a následně ji připravili i pro sériovou výrobu.

„Součástí mise CIIRC ČVUT je aktivně reagovat na aktuální situaci a efektivně využít vědeckých kapacit, kterými zde disponujeme. Vnímáme to jako naši povinnost vůči občanům této země. Využíváme nejen expertního know-how v oblasti datové analýzy, ale také zkušenosti, které jsme získali během jara,“ doplňuje Vít Dočkal.

Datová infrastruktura aplikace je postavena na řešení od společností Microsoft, které své produkty poskytli taktéž nekomerčně.

O aplikaci psali také: Deník N, Patriot magazin, České noviny, Český rozhlas, Country for the Future, VŠB