Ocenění pro CIIRC ČVUT: Nejlepší studentský příspěvek na konferenci ICCV 2019

1
6833

Příspěvek PLMP – Point-Line Minimal Problems in Complete Multi-View Visibility,  jehož spoluatorem je Tomáš Pajdla ze skupiny Aplikované algebry a geometrie CIIRC ČVUT v Praze, získal cenu za nejlepší studentský příspěvek na konferenci IEEE/CVF International Conference on Computer Vision 2019 (ICCV 2019), která se konala v Soulu 29. 10 – 1. 11. 2019. Konference ICCV patří mezi nejprestižnější události v oblasti počítačového vidění. 

Příspěvek představuje úplnou klasifikaci všech minimálních problémů z dat získaných projekcí  obecných konfigurací bodů a přímek v prostoru (včetně jejich incidencí) do obrazů za podmínky, že všechny body a přímky jsou vidět ve všech obrazech. Intuitivně lze minimální problémy chápat jako geometrické problémy, které lze přesně vypočítat z malého počtu měření v obrazech, aniž by výpočet pokazil šum v obrazech. Výsledek staví na technikách nelineární algebry, jako je klasická algebraická geometrie, symbolická eliminace konstrukcí Groebnerových bází a numerickém řešením polynomiálních rovnic metodami homotopické deformace a mondoromie.

Korespondující body a přímky mezi dvěma obrazy

Výsledek je zásadním krokem na cestě k porozumění tomu, jaké geometrické problémy lze efektivně řešit v trojdimenzionální rekonstrukci světa z jeho obrazů.

Z aplikačního pohledu otevírá klasifikace minimálních problémů cestu ke konstrukci efektivních a přesných algoritmů pro trojdimenzionální rekonstrukci z obrazů, tvorbu trojdimenzionálních map, výpočet pohybu automobilů pro autonomní řízení a pro tvorbu speciálních efektů ve filmu.

Homotopická deformace
Trojdimenzionální rekonstrukce z obrazů

Dalšími spoluautory příspěvku jsou Timothy Duff (Georgia Tech), Kathén Kohn (KTH), and Anton Leykin (Georgia Tech). Příspěvek vznikl díky podpoře grantů ICERM (NSF DMS-1439786 and the Simons Foundation grant 507536) a IMPACT (reg. no. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15 003/0000468).

Konference ICCV (IEEE/CVF International Conference on Computer Vision) je jednou ze tří předních konferencí v oblasti počítačového vidění (společně s CVPR a ECCV) a řadí se mezi 75 nejcitovanějších časopisů a konferencí ve všech oblastech vědy podle Google Scholar. V letošním roce bylo na ICCV přijato celkem 1075 z celkového počtu 4303 přihlášených příspěvků. Nejlepší studentský příspěvek, který byl mezi čtyřmi oceněnými příspěvky, byl prezentován na úvodní plenární přednášce pro všech 7500 účastníků konference.

 

Previous articleBusiness snídaně - technologické vize v průmyslu
Next articleTomáš Pajdla a tým Alquist AI byli hosty sobotního magazínu Experiment

1 COMMENT

Comments are closed.