DFKI hostil třetí česko-německý workshop

0
6745

Po dvou předchozích akcích v Praze a Berlíně se workshop na téma Spolupráce člověka a robota pro Průmysl 4.0 tentokrát konal ve dnech 12. – 14. října 2017 v německém Saarbrückenu. Navázal na aktivity, které akcelerovaly slavnostním podpisem dohody o spolupráci mezi DFKI – Německým institutem pro umělou inteligenci a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT) v srpnu 2016 za účasti německé spolkové kancléřky, Angely Merkelové. Obě tyto výzkumné organizace intenzivně spolupracují na společné inovační laboratoři pro spolupráci lidí a robotů a dalších projektech, zejména na realizaci nového centra RICAIP.

Program workshopu byl zaměřen na téma integrace výzkumu a výroby v Průmyslu 4.0, konkrétní scénáře spolupráce člověk-robot a jejich začlenění do výrobních procesů. Setkání se také zúčastnily delegace čtyř partnerů nového česko-německého projektu RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production –  Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu): kromě DFKI a CIIRC ČVUT také německého Centra pro mechatroniku a automatizaci ZeMA a CEITEC VUT v Brně. RICAIP propojí výzkumná zařízení testbed v České republice a Německu a vytvoří integrovanou testovací výzkumnou strukturu pro distribuovanou výrobu.

Workshop byl podpořen spolkovou ministryní pro výzkum, paní prof. Johannou Wanka, která ve svém videovstupu uvedla: „V Evropě neexistuje žádná další evropská země, s níž spolupracujeme tak úzce jako s Českou republikou, tedy pokud jde o oblast Průmyslu 4.0 a robotiky. Bez iniciátorů této spolupráce, ředitele CIIRC, prof. Vladimíra Maříka, a generálního ředitele DFKI, prof. Wolfganga Wahlstera, by taková přínosná spolupráce nemohla proběhnout.“ Celý proslov je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=LzLIcsi1b7k&feature=youtu.be

DFKI vůbec poprvé představilo scénář, který umožňuje přerušení, rekonfiguraci a obnovení pracovního procesu v kolaborativním pracovním procesu dle Průmyslu 4.0, aniž by bylo nutné pracovní postupy manuálně redefinovat. Přitom bude obrobek, který je přepravován na mobilní robotické platformě MIR, náhodně vybrán pro kontrolu. MIR reaguje na příslušný signál, odkloní plánovanou cestu a po přerušení opět autonomně pokračuje dále. Byl také představen tzv. systémový demonstrátor v rámci projektu Hybr-IT, který je financován německým Spolkovým ministerstvem školství a výzkumu (BMBF).

Další informace naleznete v tiskové zprávě na stránkách DFKI (v německém jazyce):

https://www.dfki.de/web/presse/pressemitteilung/2017/mensch-roboter-kollaboration-fur-industrie-4-0-2013-3-tschechisch-deutscher-workshop-in-saarbrucken

Pro více informací prosím navštivte následující stránky:

RICAIP –  www.ricaip.eu

DFKI –  www.dfki.de

ZeMA – www.zema.de

CEITEC VUT – https://www.ceitec.cz/ceitec-vysoke-uceni-technicke-v-brne/in2

Previous articlePozdrav od Prof. Dr. Johanna Wanka účastníkům česko-německého workshopu
Next articleProf. Vladimír Mařík byl hostem vysílání DVTV