Robot Pipeťák je v Nemocnici Na Bulovce již v plném nasazení, zvládne až 700 vzorků za den

0
2663
CIIRC CTU, Project PIPETAK

Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce od 6. března pracuje          v pohotovostním režimu, testuje vzorky lidí s podezřením na nemoc COVID-19. Do dnešního dne laboratoř otestovala 9 006 vzorků z jednotlivých oddělení nemocnice a třídicího místa přímo v areálu Nemocnice Na Bulovce, z domácích odběrů ZZS Praha a z některých nemocnic Středočeského kraje. V nejnáročnějších dnech laboranti v extrémním nasazení vyšetřili za jeden den až 670 vzorků. Od úterý 31. března laborantům a přírodovědcům však pomáhá s jemným a přesným pipetováním robotická stanice z CIIRC ČVUT.

Robot Pipeťák usnadnil jeden krok v celé kaskádě – ve chvíli, kdy jsou vzorky zapsané a vyizolované a je potřeba k nim přidat tzv. master mix (tj. chemikálie potřebné k detekci). Výrazně snížil riziko chyby při ručním pipetování, které vyžaduje pečlivou a soustředěnou práci. V této chvíli má automatizace procesu největší smysl – jde o rutinní smíchávání látek, kdy je zásadní dodržovat správné pozice vzorků, aby nedošlo k záměně pacientů. Robotická ruka tento proces provede bezchybně a usnadní práci laborantovi, který svoje soustředění může zaměřit na jiné další kroky procesu. Robotická ruka není rychlejší než člověk, protože kontroluje a měří díky zabudovaným analytickým vahám každý krok, což běžné stroje neumějí. Kapacita robotické ruky je 700 vzorků za den, což je v tuto chvíli pro laboratoř dostatečné. I přesto projde pacientský vzorek lidskýma rukama třináctkrát a k tomu ještě čtyřikrát ve formě schvalování, potvrzování a zapisování výsledků. Jsou kroky, které dělají stroje, ale přesto je lidská práce stěžejní, říká RNDr. Lenka Richterová, Ph.D. z Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce.

Technický vývoj vedl Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., z CIIRC ČVUT za účinné pomoci RNDr. Lenky Richterové, Ph.D., z odd. klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce. Jaderný chemik Ing. Daniel Seifert, Ph.D., pracující jak v Ústavu jaderné fyziky AV ČR i na CIIRC ČVUT, poradil, jak stroj naučit pipetovat. Projekt vedl prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., z CIIRC ČVUT, který k projektu dodává: „Vývoj zdrželo, že jsme potřebovali složit znalost a zkušenost několika oborů, půjčovali a kupovali jsme potřebné zařízení, jako je počítačem ovládaná váha s mikrogramovou přesností nebo strojní pipeta. Také jsme narazili na nečekané softwarové komplikace při řízení robotu díky skládání a chybám v několika softwarových prostředích, která jsme neprogramovali my.“ 

O Pipeťákovi referovala Česká televize v Událostech – odkaz na reportáž – a ze Studia ČT24 na Malostranské a také v pořadu Sama doma

Photo credit: Nemocnice na Bulovce and CIIRC CTU