Virtuální realita může pomoci zkvalitnit život seniorům, bez sociálního kontaktu to ale stále nejde

0
1527

V minulém roce došlo k završení jedinečného českého projektu „Virtuální realita v aktivizaci seniorů“ (VIREAS), který byl zaměřen na využití virtuální reality jako prostředku ke zkvalitnění sociálních služeb a práce se seniory, a na němž se podíleli i vědci z našeho institutu.

Projekt byl finančně podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu Éta a probíhal v letech 2019 až 2022. Hlavním realizátorem byla Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (TF JU), dalšími účastníky byl Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT) a Asociace virtuální a rozšířené reality s.r.o. (AVRAR). Cílem řešení byl vývoj sady virtuální zážitků určených zejména rezidentům domovů pro seniory a metodika pro aktivizační pracovníky. O projektu jsme informovali na stránkách našeho institutu již dříve zde, nyní máme příležitost zhodnotit, jak se podařilo ambiciózní plány projektu naplnit.

Studie ukázaly, že dobře koncipovaný virtuální zážitek může podpořit naplnění některých klíčových potřeb starších lidí, například potřeby důstojnosti nebo kontinuity a smyslu životního příběhu. „Ve virtuální realitě se člověk se může vrátit do míst, která jsou spojena s jeho rodinou, profesí nebo koníčky, ale také vidět místa, která mu byla z finančních nebo politických důvodů nedostupná. Přirozeně přitom vypráví o svém životě a svých hodnotách.“ uvádí Věra Suchomelová, hlavní řešitelka projektu z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Vývoj virtuálních zážitků vyžadoval mimo jiné pořízení stovek 360° snímků, které mapují celou ČR. Ukázalo se, že kvalitu fotografií ovlivňují i takové detaily, jako je výška stativu. „Pro uživatele – klienty domovů pro seniory, kteří mají často pohybová omezení, je například nutné snímat realitu z pozice sedícího člověka, aby výsledek působil přirozeně“, dodává Martin Kotek z Asociace virtuální a rozšířené reality.  Díky množství fotografií bylo možné sestavit pestrou škálu tematických výletů.  Senioři tak mohou cestovat nejen do přírody zajímavých měst, ale podle svého zájmu se zaměřit například na sport, lázně, poutní místa nebo kulturní památky. Klíčovým zjištěním výzkumu byla také preference virtuálního prostředí, kde je vidět přirozený pohyb: lidi v parku, na kole, na nákupu, maminky s dětmi.

Projektový tým se dále zaměřil na vytvoření podmínek, za kterých si mohou virtuální realitu užít i senioři s obtížemi v oblasti zraku, sluchu nebo jemné motoriky. „Roli hrají světelné podmínky, kvalita doprovodného zvuku i fotografií, ale také možnost paralelního ovládání, kdy seniorovi v pohybu ve scéně nenásilně dopomáhá doprovázející osoba, například aktivizační pracovnice“ doplňuje doc. Lenka Lhotská z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

V průběhu projektu došli vědci k zásadnímu závěru: pro dosažení nejlepších výsledků a zlepšení psychického stavu je nutné virtuální zážitek kombinovat s reálnými sociálními kontakty. Věra Suchomelová shrnuje: „Starší člověk musí mít možnost zážitek z virtuální reality sdílet. Ve skupině dalších seniorů, s aktivizační pracovnicí nebo s rodinou. Na virtuální zážitek může navazovat aktivita zaměřená na cvičení paměti nebo reminiscenci. Pokud je využití virtuální reality spojené se sociálním kontaktem, může bezesporu zvýšit kvalitu života klientů geriatrických zařízení.“ 

Cíle a výstupy projektu se podařilo naplnit. Pro budoucí uživatele – seniory je vytvořena sada virtuálních zážitků a pro aktivizační pracovníky metodika Virtuální realita (nejen) v domovech pro seniory. Metodiku si lze stáhnout ZDE a ukázky virtuálních zážitků a další informace lze nalézt na webu projektu VIREAS.

 

Ukázka virtuálního zážitku – Virtuální realita vtáhne seniory do děje: na procházku do virtuálního lesa:

 

 

Partneři projektu:

Projekt byl finančně podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu Éta

Previous articleNárodní centrum Stavebnictví 4.0 a Ministerstvo pro místní rozvoj podepsali memorandum, které podpoří změny a inovace v oboru
Next articleInovacast s Matějem Klimanem