Inovacast s Matějem Klimanem

0
519

Inovacast můžete sledovat na YouTube nebo odebírat v podcastových apikacích SpotifyApple Podcast, Google Podcasts nebo na  webu Národního centra Průmyslu 4.0.

 

Matěj Kliman se ve své právnické praxi se zabývá spoluprací výzkumných organizací a průmyslu. Jeho začátky v této oblasti zapadají do roku 2007, kdy  se v Česku začala otevírat problematika ochrany duševního vlastnictví a zakládání spin-ofů. Tehdy zpracoval první analýzy a metodiky pro ministerstvo školství. A přesto že už je to pár let, jsou tyto metodiky jsou stále na jejich webových stránkách a stále relevantní.

Dnes Matěj Kliman spolupracuje jak s podnikatelskými subjekty, tak s výzkumnými organizacemi a také s poskytovateli dotací. „V Česku máme vyspělou infrastrukturu a technologické vybavení výzkumných organizací. Nejen to je velké plus a přidaná hodnota spolupráce firem akademie. Výhodou je i to, že tyto subjekty mohou požádat o podporu společného výzkumu. Ať už od českých agentur, tak od Evropských institucí.“

„Říká se, že firmy jsou ty flexibilní a rychlé. Ale často je to s akademickým prostředím srovnatelné. Vnímám ale trochu odlišná očekávání. Výzkumu často chybí sebereflexe a pro vědce není nejdůležitější, aby se výsledek rychle dostal do praxe. Navíc i významný vědecký výsledek nemusí být pro praxi zajímavý. I přesto, že třeba řeší důležitý společenský problém.“

 

Druhý díl rozhovoru se zaměřuje především na praktické aspekty. Jaké dokumenty byste měli mít podepsané, ještě než začnete řešit konkrétní kroky? V čem se liší přístup ze stany vědce a firmy z pohledu zveřejňování výstupů výzkumu? A kde můžete v Česku získat finanční podporu pro výzkum?

„Setkal jsem se s desítkami příkladů, kdy se během spolupráce firmy a akademie  na obou stranách prohluboval rozpor, protože si strany dopředu nedefinovaly, co nastane,  v případě, že tato bude úspěšná,“ upozorňuje Matěj Kliman.

Diskuse se stočí i k velmi zajímavému tématu, jakým jsou akademické spinoffy a problematika střetu zájmů. „Až na výjimky není v Česku střet zájmů nijak právně upraven a prostředí je v tomto poměrně volné. Proto zde vnímáme rizika. Lepší je tedy si tento proces nastavit a řešit, co pro minimalizaci rizik můžeme udělat.“

 

Matěj Kliman vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 se intenzivně věnuje komplexnímu právnímu poradenství a přednáškové činnosti v oblastech veřejné podpory a výzkumu a vývoje. V oblasti výzkumu a vývoje má rozsáhlé zkušenosti z poradenství pro významné instituce v ČR a to jak na straně poskytovatelů dotací (MŠMT, TAČR, MPO, MMR, MHMP, MPSV, atd.), tak na straně příjemců z akademické sféry a soukromých firem. Zkušenosti v této oblasti zahrnují ochranu duševního vlastnictví, přípravu a vyjednávání licenčních a jiných smluv, interní audity a přípravu a revizi vnitřních předpisů, zpracování právních a ekonomických analýz a metodik, přípravu nových právních předpisů a jejich novelizací, jakož i podporu významných projektů.

Previous articleVirtuální realita může pomoci zkvalitnit život seniorům, bez sociálního kontaktu to ale stále nejde
Next articlePodcast s Tomášem Mikolovem: V čem dokáže umělá inteligence nahradit člověka?